Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

Ajankohtaista

23.08.2018

Tanssiteatteri Auracon esitys Herra Kookaburra ja Kukkaroo, Small Size, Performing Arts for Early Years -hanke. © Miia Kota.

Luova Eurooppa -hanketukien tulokset julkaistu: TEOSTO johtamaan eurooppalaista musiikkikasvatushanketta

EU:n Luova Eurooppa -ohjelman vuonna 2018 käynnistyviä eurooppalaisia yhteistyöhankkeita koskevat hakutulokset on julkaistu. Rahoitusta myönnettiin yhteensä 41,5 miljoonaa euroa kaikkiaan 101 yhteistyöhankkeelle, joita on toteuttamassa kaikkiaan lähes 600 eurooppalaista kulttuuri- ja luovien alojen toimijaa. Suomalaisia on mukana kahdeksassa hankkeessa.

TEOSTO johtaa kuuden maan välistä Future Songwriting -musiikkikasvatushanketta, joka tarjoaa kouluille mahdollisuuksia kehittää uudenlaisia kokeellisia ja vuorovaikutteisia oppimisympäristöjä INTO School (suom. Ihan Oma juttu) -menetelmän avulla. Hanke pyrkii juurruttamaan uutta teknologiaa hyödyntävän ja luovaan itseilmaisuun perustuvan lähestymistavan musiikin tekemiseen ja oppimiseen osaksi eurooppalaisten koulujen työskentelykulttuuria. Teoston johtamassa hankkeessa on yhteensä 7 toimijaa kuudesta Euroopan maasta: Taideyliopiston Sibelius-Akatemia on hankkeen suomalainen partneri, muut yhteistyötahot ovat Pompeu Fabran yliopisto (Espanja), Kölnin yliopisto (Saksa), Sacem (Ranska), Musical Futures (Iso-Britannia) ja Artisjus (Unkari).

Hankkeissa tavoitellaan erityisesti esittävän taiteen yleisöjä

Esittävän taiteen yleisötyö on keskeinen painopiste monessa hankkeessa. Metropolia ammattikorkeakoulu (Kulttuurituotanto) osallistuu Audience Segmentation System in European Theatres -hankkeeseen, jossa kehitetään eurooppalaisten teatterien ja muiden esittävän taiteen toimijoiden käyttöön työkaluja yleisösuhteen syventämiseen. Jazzmuusikoiden, tuottajien ja toimittajien yhteistyöllä pyritään löytämään eurooppalaiselle jazzmusiikille uusia yleisöjä Jazz Connective -hankkeessa, jonka suomalainen partneri on Vapaat äänet - Chalres Gil. Festivallinks-hanke linkittää syrjäisemmillä alueilla järjestettäviä festivaaleja yhteistyöhön ja oppimaan toisiltaan yleisötyöstä; Suomesta hankkeeseen osallistuu Kittilässä järjestettävä nykysirkuksen ja säveltaiteen Hiljaisuus-festivaali.

Kohdeyleisöistä lapset ja nuoret nousevat esiin tämänvuotisissa hankkeissa. Tanssiteatteri Auraco jatkaa jo aiemmin käynnistynyttä eurooppalaista hankeyhteistyötä laajassa, peräti 17 maan MAPPING – A map on the aesthetics of performing arts for early years -hankkeessa, jonka toimijoiden kohdeyleisönä ovat 0-6 -vuotiaat lapset. Espoon Kulttuurikeskus osallistuu The BIG BANG PROJECT -hankkeeseen, jossa tuotetaan musiikkiproduktioita lapsille ja nuorille kahdeksassa Euroopan maassa.

Suomalaisia on mukana seuraavissa hankkeissa:

 • MAPPING – A map on the aesthetics of performing arts for early years
  koordinaattorina La Baracca (Italia), suomalaisena partnerina Tanssiteatteri Auraco (Kuukulkurit ry.)
 • Future Songwriting
  koordinaattorina TEOSTO, suomalaisena partnerina Taideyliopiston Sibelius-Akatemia
 • Centriphery
  koordinaattorina Festival der Regionen (Itävalta), suomalaisena partnerina Espoon kaupunginteatteri
 • The BIG BANG PROJECT – An adventurous Music Project for Children
  koordinaattorina Zonzo Compagnie (Belgia), suomalaisena partnerina Espoon Kulttuurikeskus
 • Festivallinks
  koordinaattorina LUSTR (Alankomaat), suomalaisena partnerina Hiljaisuus -festivaali (Taiteilijayhdistys Hiljaisuus ry.)
 • Audience Segmentation System in European Theatres
  koordinaattorina Akademie múzických umění v Praze, AMU (Tsekki), suomalaisena partnerina Metropolia AMK, Kulttuurituotanto
 • Feral Labs Network
  koordinaattorina Zavod Projekt Atol (Slovenia), suomalaisena partnerina Suomen biotaiteen seura ry.
 • Jazz Connective
  koordinaattorina RESEAU (Ranska), suomalaisena partnerina Vapaat äänet – Charles Gil

Vastinraha Luova Eurooppa -ohjelman suomalaistoimijoille

Luova Eurooppa -ohjelman Kulttuurin alaohjelman hankkeisiin osallistuvat suomalaiset toimijat voivat hakea heille syntyviin hankekustannuksiin kansallista vastinrahaa Opetushallitukselta. Vuoden 2018 hakuaika päättyy 4.9.2018 klo 16:15.

Lisätietoja