Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

Ajankohtaista

31.05.2016

Leonardo-ohjelmalla oli merkittävä vaikutus ammatillisen koulutuksen kansainvälistymiseen

Ammatillisen koulutuksen kansainvälinen toiminta on kasvanut ja kehittynyt valtavasti menneen vuosikymmenen aikana. CIMOn julkaisussa Kokemuksia, yhteistyötä ja kehittämistä. Ammatillisen koulutuksen Leonardo da Vinci -ohjelma tilastoina ja trendeinä 2007–2013 tarkastellaan Leonardo-ohjelman keskeisiä tunnuslukuja ja kehityssuuntia ammatillisen koulutuksen kansainvälisen kehittämisen rahoitusvälineenä ohjelmakaudella 2007–2013. CIMO myönsi tällä ajanjaksolla Leonardo-ohjelman kautta tukea yhteensä 30,6 miljoonaa euroa ammatillista koulutusta kehittäviin ja kansainvälistäviin yhteiseurooppalaisiin hankkeisiin ja niiden valmisteluun. Samaan aikaan etenkin ammatillisen koulutuksen liikkuvuus kasvoi merkittävästi. Tukea ulkomaanjaksolle osallistumiseen myönnettiin Leonardo-ohjelmasta kaiken kaikkiaan yli 16 900 ammatillisen koulutuksen opiskelijalle ja asiantuntijalle. Selkein 70 prosentin kasvu tapahtui opiskelijaliikkuvuuteen myönnettyjen apurahojen määrässä.

Suosituimpien yhteistyömaiden joukossa Suomen Euroopan alueen tärkeimmät kauppakumppanit – Saksa, Ruotsi, Alankomaat ja Iso-Britannia – olivat vahvasti edustettuina. Espanjan suosiota etenkin kolmanneksi vetovoimaisimpana opiskelijaliikkuvuuden yhteistyömaana, mutta myös muissa yhteistyöhankkeissa usein mukana olevana kumppanimaana selittänee mahdollisesti yleisesti kasvanut kiinnostus espanjan kieltä kohtaan. Tarkempi koulutusalakohtainen analyysi olisi voinut tuoda lisävalaistusta siihen, missä määrin Espanjan vetovoima painottuu eri koulutusaloille esim. palvelualoille, ja siten maan suosioon suomalaisten suosittuna matkakohteena ja talvikotina.

Leonardo-ohjelma myös rikastutti ammatillisen koulutuksen kansainvälisen toiminnan yhteistyön ja kehittämisen muotoja. Ohjelmakauden uutena toimintona kumppanuushankkeet mahdollistivat kehittämistoiminnan ja liikkuvuuden yhdistämisen ja houkuttelivat mukaan myös uusia toimijoita kuten yrityksiä ja yhdistyksiä. Innovaatioiden siirto -hankkeissa hyvien käytäntöjen jakamisen ja yhteisen kehittämistyön myötä luotiin pohjaa ammatillisen koulutuksen kansainvälisille verkostoille.

(31.5.2016/MF)