Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

Ajankohtaista

07.10.2014

Kymmenen ammatillisen koulutuksen kumppanuushanketta sai Suomessa rahoitusta Erasmus+ -hakukierroksella 2014

Erasmus+ -ohjelman strategisten kumppanuushankkeiden ensimmäisellä hakukierroksella 2014 jätettiin Suomessa yhteensä 27 ammatillisen koulutuksen hakemusta. Rahoitusta myönnettiin vuonna 2014 Suomessa kymmenelle hankkeelle yhteensä noin 1,95 miljoonaa euroa. Budjettien vaihteluväli on noin 100 000 – 330 000 euroa.

Strategiset kumppanuushankkeet mahdollistavat aiempaa paremmin kehittämistoiminnan kytkemisen konkreettisesti opetukseen ja liikkuvuuteen. Tätä mahdollisuutta hakijat olisivat voineet hyödyntää paremmin ja turhankin paljon haettiin ”vanhalla mallilla” tehtyjä hakemuksia. Kymmenestä rahoitusta saaneesta hankkeesta vain neljässä on esimerkiksi hyödynnetty mahdollisuutta yhdistää kehittämistoimintaan joko opiskelijoiden tai opettajien liikkuvuutta. Kolmessa hankkeessa järjestetään opiskelijoille kansainvälisiä työpajoja, joiden sisällöt on kytketty opintoihin.

Tulevilla hakukierroksilla hankkeilta toivotaan myös vahvempaa strategialähtöisyyttä, mikä edistää hankkeiden ja niiden tulosten integroimista pysyviksi toimintamalleiksi oppilaitoksessa.

Strategiset kumppanuushankkeet käynnistyivät syyskuussa

CIMO järjesti syyskuussa strategisille kumppanuushankkeille koulutuksen, jossa käytiin läpi hankehallintoon ja hankkeen käynnistämiseen liittyviä asioita. Koulutukseen osallistui kaikkien sektoreiden hankkeita, joten tilaisuus tarjosi myös hyviä mahdollisuuksia verkostoitumiseen. Hankkeiden teemat olivat keskenään hyvin erilaisia ja osallistujat olivat kiinnostuneita myös muilla aloilla ja sektoreilla toteutettavista hankkeista.

Suomessa hyväksyttiin kaikilta sektoreilta yhteensä 31 strategista kumppanuushanketta. Näistä 4 on ns. poikkisektoraalisia hankkeita, joissa tehdään yhteistyötä useamman sektorin välillä.

(6.10.2014/HN)