Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

Ajankohtaista

10.11.2014

Kv-opettajuuden kehittäminen ja pelillistäminen puhuttivat ammatillisen koulutuksen kansainvälisyyspäivillä

Joensuussa 4.-5.11.2014 järjestettyjen ammatillisen koulutuksen kansainvälisyyspäivien teemoja olivat tänä vuonna kv-opettajuus, kansainvälisen toiminnan innovaatiot sekä kansainvälisyys ja työelämä. Neljännettoista kv-syyspäivät keräsivät noin 150 osallistujaa eri puolilta Suomea ja monta kymmentä osallistujaa verkon kautta. Päivien järjestelyistä vastasivat yhteistyössä CIMO, Opetushallitus ja Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä.

Ammatillisen koulutuksen kvsyyspäivät 2014

Erityisesti pelillistäminen ja kansainvälisyyden tuominen aidosti osaksi oppilaitosten arkea herättivät keskustelua ja myös kysymyksiä siitä, päästäänkö kansainvälisessä toiminnassa vieläkään juhlapuheista tekemisen tasolle niin että kansainvälisyys todella on osa oppilaitoksen strategiaa ja päivittäistä toimintaa.

Myös tasa-arvoisten kansainvälisyysmahdollisuuksien tarjoaminen eri koulutusasteilla mietitytti, sillä yhä tuntuu vahvasti siltä, että korkeakouluopiskelijoiden mahdollisuudet kansainvälistyä ovat paremmat kuin ammattiin opiskelevilla nuorilla.

Rohkeutta, uteliaisuutta ja sopeutumiskykyä

Päiviä isännöineen Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän johtaja Ilkka Pirskanen totesi päivien avauspuheenvuorossaan, että Suomi ei nykymaailmassa voi sulkeutua, vaan kansainvälistymisen resurssit on turvattava kaikissa olosuhteissa. Eväiksi kansainvälisessä yhteistyössä onnistumiseen hän tarjosi oppilaitoksille rohkeutta, uteliaisuutta ja sopeutumiskykyä.

Paneelikeskustelussa "Kv-Talk: Kansainvälisyys pelissä" olivat mukana erityisasiantuntija Inkeri Toikka, OAJ; opetusneuvos Tarja Riihimäki, opetus- ja kulttuuriministeriö; opetusneuvos Sirkka-Liisa Kärki, OPH; johtaja Samu Seitsalo, CIMO; kuntayhtymän johtaja Ilkka Pirskanen, PPKY sekä puheenjohtaja Aleksej Fedotov, SAKKI ry.

Tarja Riihimäki totesi, että hallitus asetti kv-liikkuvuudelle varsin kunnianhimoiset tavoitteet edellisessä hallitusohjelmassa. Liikkuvuus ei ole lisääntynyt aivan toivotusti; tosin on huomattava että myöskin opiskelijamäärät ovat laskeneet.

OPH:n Sirkka-Liisa Kärki sanoi, että eurooppalainen yhteistyö kansainvälistymisessä näyttäytyy varsin vahvana. ECVET:in osalta ollaan edetty mainiosti, ja osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen on paranemassa. Inkeri Toikka ja SAKKI ry:n edustaja Aleksej Fedotov painottivat tasa-arvoisten mahdollisuuksien merkitystä myös kansainvälistymisessä - luodaanko ammattioppilaitoksille samat puitteet kansainvälisyyteen kuin korkeakouluissa, ja annetaanko myös huonommin menestyville opiskelijoille mahdollisuus esimerkiksi työssäoppimisjaksoon ulkomailla.

Samu Seitsalo muistutti CIMOn ja Demos Helsingin yhteistyönä laatiman Piilotettu osaaminen –selvityksen tuloksista: mitä kaikkea kansainvälisestä kokemuksesta saatua osaamista jää piiloon esimerkiksi työntekijöitä rekrytoitaessa. Selvityksessä todettiin, että kv-kokemus antaa opiskelijoille nimenomaan työnantajien uusissa työntekijöissä arvostamia taitoja ja kehittää sellaisia ominaisuuksia kuin uteliaisuus, sitkeys ja tehokkuus, jotka ovat juuri niitä joita nykypäivän työelämässä tarvitaan.

Intohimoa, inspiraatiota ja myös epäonnistumisia

Hanna Autere Opetushallituksesta totesi, että niukkenevien resurssien aikana kansainvälistymisessä tulee ottaa huomioon työelämän vaatimukset.

Työelämän edustajilta kuultiinkin päivillä mielenkiintoisia puheenvuoroja, kun ääneen pääsivät Marc Dillon matkapuhelinyhtiö Jollasta, John Deere Forestry Oy:n Joensuun tehtaan toimitusjohtaja Janne Haapasalo sekä varatoimitusjohtaja Jari Järvelä Arcsys Oy:stä. Viimeksi mainittu totesi, että heidän yritykselleen kansainvälisyys on ollut tietoinen päätös, joka on auttanut sekä saamaan yritykseen osaajia eri maista että harjoittamaan vientiä aivan eri tasolla kuin jos yritys olisi alkujaan suuntautunut vain Suomen markkinoille.

Marc Dillon korosti kaikessa tekemisessä tärkeimpinä arvoina intohimoa ja inspiraatiota ja sanoi, että menestyvän liiketoiminnan keskeisiä ainesosia ovat toisten ihmisten kunnioitus, intohimo ja rakkaus sekä näiden lisäksi epäonnistumisten hyväksyminen ja niistä oppiminen.

Ammatillisen koulutuksen kvsyyspäivät 2014

CIMOn ja Demos Helsingin Piilotettu osaaminen -selvityksen tulosten pohjalta kehitetty työkalu kv-osaamisen tunnistamiseen kiinnosti tauoilla.

Mitä kv-toiminnassa voisi tehdä toisin

Ensimmäisen päivän päätteeksi osallistujat saivat pohtia työryhmissä uusia ideoita oppilaitosten kv-toiminnan kehittämiseen. Yksi päivien teemoista, pelillistäminen, herätti ryhmissä innovatiivisia ideoita opiskelijoiden motivaation lisäämiseksi ja opintopisteiden kartuttamiseksi myös kv-jaksoilla.

Työryhmissä mietittiin myös sitä, miten opettajat saataisiin havahtumaan omien asenteidensa ja jopa ennakkoluulojensa tarkasteluun, sillä yhteisesti todettiin, että opettajien rooli opiskelijoiden motivoimisessa ja innostamisessa kansainvälisyyteen on merkittävä. Tätä korosti myös Pohjois-Karjalan ammattiopiston lehtori Merja Karvonen, joka muistutti siitä, että ratkaisevaa kv-opettajuuden kehittymiselle on tunnistaa omat ennakkoluulonsa ja tarkastella niitä avoimin mielin; vain siten opettajalla on kykyä tukea myös sitä opiskelijaa, joka kenties ensimmäistä kertaa kohtaa oman kulttuurisen erilaisuutensa ulkomaan työssäoppimisjaksollaan.

Jos uskot siihen, lopeta haaveilu!

Päivien sykähdyttävimmän session tarjosi rap-artisti Signmark Marko Vuoriheimo, joka kertoi oman elämäntarinansa esimerkkinä siitä, miten kannattaa uskoa omiin unelmiin ja tarttua rohkeasti niihin pieniinkin asioihin, jotka vievät eteenpäin omaa tavoitetta kohti. ”Fight the fear!” kuten Signmark tuoreessa laulussaan Fightning kehottaa; hänen musiikkinsa ja usko omiin mahdollisuuksiin vastoinkäymistenkin edessä jäivät varmasti kaikkien osallistujien sydämiin ja rohkaisevat meitä kaikkia työssä kansainvälistymisen mahdollisuuksien tuomiseksi yhä useamman opiskelijan ulottuville, yhä kiinnostavammassa muodossa.

Signmark

(6.11.2014/AK)