Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

Ajankohtaista

16.11.2012

Kouluissa kotikansainvälistytään

Osallistujat toivotti tervetulleeksi Luolavuoren koulun oppilaiden steel pan -orkesteri.
Kuva: Aino Kivelä

Yleissivistävän koulutuksen Kansainvälisyyspäivillä Turussa 14.11.-15.11. oli tänä vuonna teemana kotikansainvälistyminen. Päivien ohjelma tarjosi hyviä esimerkkejä siitä, miten oma koulu voi tarjota sekä oppilaille että opettajille monipuolisia mahdollisuuksia kansainvälisyyteen.

Tervetulopuheessaan Turun kaupungin opetus- ja kasvatustoimen johtaja Timo Jalonen totesi, että ollakseen kansainvälinen ei omasta koulusta tarvitse lähteä minnekään. Kotikansainvälistymisen mahdollisuuksia kaikille tarjoavat maahanmuuttajataustaiset oppilaat ja kouluissa vierailevat vaihto-oppilaat ja apulaisopettajat. Jalonen painotti monipuolista kieltenosaamista, koska kansainvälisen yhteistyön tärkeä edellytys on hyvä kielitaito.

CIMOn johtaja Pasi Sahlbergin puheenvuoro Seattlesta vastaanotettiin etäyhteyden avulla. Sahlberg muistutti, että kouluille on tarjolla kansainvälistymismahdollisuuksia myös Euroopan ulkopuolella. Koulujen kannattaa etsiä partnereita esimerkiksi Pohjois-Amerikasta, jossa innostus kansainvälisyyteen on suuri. Sahlberg muistutti myös siitä, että kotikansainvälistyminen liittyy vahvasti alueellisen tasa-arvon varmistamiseen, joka on yksi CIMOn toiminnan painopiste.

Johtaja Jorma Kauppinen Opetushallituksesta kertoi tuoreimmat kuulumiset tuntijaon ja opetussuunnitelmien uudistuksesta sekä siitä, miten kansainvälisyys tulee siinä näkymään. Globalisation ja kestävän tulevaisuuden haasteet ovat kasvaneet, ja lasten ja nuorten kasvuympäristö on muuttunut. Laaja-alaisen osaamisen taitojen opettaminen on noussut tietosisältöjen välittämistä tärkeämmäksi. Uudistuksen periaatteissa ovat vahvasti mukana kieli- ja kulttuuritietoisuuden edistäminen sekä kansainvälisyyden ja globaalin riippuvuuden huomioonottaminen.

Konkreettisia esimerkkejä kotikansainvälistymsistä ja monikulttuurisuudesta toivat professori Pirjo Lahdenperä (Mälardens Högskkolan) ja Terhi Lahdenpohja (Hämeenlinnan opetustoimi). Lahdenperä kertoi monikulttuurisuuden haasteista Pohjoismaissa ja muistutti siitä, että monikulttuurisuus on kouluissa resurssi, jota ei kaikkialla osata vielä hyödyntää. Kulttuurienvälisen kommunikoinnin taitoja tarvitaan yhä enemmän globaalissa maailmassa. Lahdenpohja kertoi Hämeenlinnan koulujen käytännön kansainvälisyystyöstä ja painotti kansainvälisyyskasvatuksessa yhdessä tekemistä.

Päivän päätteeksi toimialajohtaja Mikko Nupponen (CIMO) ja yleissivistävän yksikön päällikkö Nina Rekola (CIMO) kertoivat uudesta EU-ohjelmakaudesta.

Kansainvälisyyspäivien materiaali (OPH:n Polkka-sivustolla)

(16.11.2012 /AK)