Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

Ajankohtaista

27.03.2017

Korkeakouluyhteistyöhön kehitysmaiden kanssa 12 miljoonaa euroa

Ulkoministeriö on myöntänyt HEI ICI -ohjelmasta 12 miljoonaa euroa korkeakoulujen kehitysyhteistyöhön vuosille 2017–2020. Rahoituksella toteutetaan 16 maassa yhteensä 20 hanketta, joissa vahvistetaan kehitysmaiden korkeakoulutusta. Hankkeet kestävät 2–3 vuotta.

Ulkoministeriö rahoittaa HEI ICI (Higher Education Institutions Institutional Cooperation Instrument) -ohjelman Suomen kehitysyhteistyövaroista. Ohjelmaa hallinnoi Opetushallitus.

Yhteistyö keskittyy Afrikan ja Aasian vähiten kehittyneisiin maihin, erityisesti Suomen kehitysyhteistyön kumppanimaihin. Mukana on myös muita maita, muiden muassa Peru ja Myanmar. Yhteistyö tapahtuu korkeakoulujen verkostoissa, joiden koko ja maantieteellinen kattavuus vaihtelevat.

Hankkeet perustuvat kehitysmaiden kumppanikorkeakoulujen määrittelemiin tarpeisiin ja niissä hyödynnetään suomalaisten korkeakoulujen erityisosaamista.

Tuella kehitetään muun muassa korkeakoulujen opinto-ohjelmia ja opetusmenetelmiä, järjestetään henkilökunnan täydennyskoulutusta sekä vahvistetaantutkimuskapasiteettia ja työelämäyhteyksiä. Hankkeet kehittävät osaltaan korkeakoulujen opintoalakohtaisia, metodologisia, pedagogisia ja hallinnollisia valmiuksia.

Tukemalla koulutusta kehitysmaissa edistetään osaamista, tasa-arvoisen yhteiskunnan rakentumista, yrittäjyyttä ja kestävää kehitystä.

Suomalaiset korkeakoulut aktiivisia

Suomalaiset korkeakoulut ovat viime vuosina osoittaneet yhä enemmän kiinnostusta kehitysmaiden suuntaan, ja kilpailu rahoituksesta oli kovaa. Nyt hakemuksia saapui 78, yli 43 miljoonan euron edestä, kun vuonna 2012 vastaava määrä oli 55.

Opetusalan hankkeet olivat hakemuksissa vahvasti edustettuina. Aiempiin hakuihin verrattuna esiintyi enemmän moni- ja poikkitieteellisiä hankkeita. Yhä useammassa hankkeessa tehdään yhteistyötä yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen välillä. Mukana on myös yrityksiä, kansalaisjärjestöjä tai tutkimuslaitoksia.

Hakemuksia oli arvioimassa kehitysyhteistyön ja kansainvälisen korkeakouluyhteistyön asiantuntijoita ulkomailta, myös kehitysmaista. Valinnoissa painotettiin mm. kehityspoliittista relevanssia, täydentävyyttä ja toiminnan tuloksellisuutta. Hankkeilta edellytettiin mm. kestävän kehityksen tavoitteiden, ihmisoikeusperustaisuuden ja gender-näkökulman huomioimista.

Listaus rahoitusta saaneista hankkeista (pdf)

Lue lisää

HEI ICI -ohjelmasta

(27.3.2017 / AS)