Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

Ajankohtaista

11.04.2016

Korkeakoulutuksen kehitysyhteistyörahoituksen kutistuminen kovensi kilpailua Erasmus+ -hanketuesta

Suomalaiskorkeakoulut ovat tänä vuonna mukana ennätyksellisesti 69 ehdotuksessa Erasmus+ -ohjelmasta rahoitettaviksi kapasiteetinvahvistamishankkeiksi. Hankkeilla tuetaan korkeakoulutuksen vahvistamista EU:n ulkopuolisissa kumppanimaissa, joita on 150.

Kaikkiaan komissio vastaanotti 736 hakemusta. Määrä on lähes puolitoistakertainen verrattuna viime vuoden 515 hakemukseen. Tukea on jaossa yhteensä 131 miljoonaa euroa.

Osa kasvusta selittyy haun avautumisella ensimmästä kertaa myös Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren alueeseen kohdistuville hankkeille. Näitä hakemuksia jätettiin 53. Tästä joukosta 8:lle, eli 15 %:lle, on tiedossa rahoitusta.

Määrät nousivat myös Länsi-Balkanin (+ 64 %), Itäisen kumppanuuden* (+ 39 %) ja Aasian (+ 105 %) osalta. Aasian nousua selittää osin viime vuoden korkea rahoitettavien hankkeiden osuus, joka oli peräti 70 %.

Kumppanimaat olivat suhteellisesti aktiivisempia hakijoina kuin viime vuonna 219 ehdotuksen eli 30 %:n osuudellaan (2015: 26,2 %). Erasmus+ -kapasiteetinvahvistamishankkeet jatkavat EU:n Tempus-ohjelman (1990–2013) työtä, jonka perintö näkyikin Ukrainan, Venäjän, Serbian, Georgian ja Kazakstanin suurimpana aktiivisuutena.

Keskeisenä syynä suomalaisten aktivoitumiseen – viime vuonna suomalaiset olivat mukana 35 hanke-ehdotuksessa – on mitä luultavimmin Suomen kehitysyhteistyömäärärahojen pieneneminen. Se on tarkoittanut laskua paitsi CIMOn hallinnoimissa HEI ICI - ja North–South–South-ohjelmien rahoituksessa, myös Suomen Akatemian tutkimusrahoituksessa.

Samalla kun osallistumisaktiivisuus on kasvanut, suomalaiset ovat myös ottaneet aktiivisemman roolin hankkeiden koordinoijina. Tänä vuonna suomalaisvetoisia ehdotuksia jätettiin 23, mikä oli huimasti enemmän kuin viimevuotiset 9.

Komissio julkistaa tuettavat hankkeet elokuussa.

*) Itäisen kumppanuuden nimellä tunnettu EU:n poliittinen hanke käynnistettiin vuonna 2009 syventämään EU:n ja sen kuuden itäisen naapurimaan suhteita. Tiivis yhteistyö Armenian, Azerbaidžanin, Georgian, Moldovan, Ukrainan ja Valko-Venäjän kanssa on keskeinen tekijä EU:n ulkosuhteissa.

Lue lisää

Erasmus+ -kapasiteetinvahvistamishankkeista

EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikasta
Euroopan unionin sivuilta

(11.4.2016 / AS)