Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

Ajankohtaista

07.11.2014

Korkeakoulutuksen kehitysyhteistyöohjelmat arvioitiin

Ulkoministeriö on julkaissut North–South–South- ja HEI ICI -ohjelmien arvioinnin. Kyseessä on ohjelmien ensimmäinen kansainvälinen evaluointi.

Finnish Consulting Group Internationalin tekemä arviointi pohjautuu kirjallisen aineiston lisäksi haastatteluihin Suomessa sekä kenttätyöhön Vietnamissa, Keniassa ja Etelä-Afrikassa.

HEI ICI -ohjelman avulla on vahvistettu kumppanikorkeakoulujen kapasiteettia eli sekä hallinnollista, metodologista että pedagogista osaamista. Vuosina 2009–2014 tuettiin 15,4 miljoonalla eurolla 38 hanketta, jotka ovat suuntautuneet pääosin Afrikkaan. Ohjelmassa on mukana yhteensä 21 maata.

North–South–South-ohjelmasta on vuosina 2004–2013 rahoitettu mm.
1 500 opiskelijavaihtoa sekä noin 1 000 korkeakouluopettajan vaihtoja. Ohjelman kautta on tuettu yhteensä 15,8 miljoonalla eurolla 80 verkostoa.

Ulkoasiainministeriö rahoittaa ohjelmat Suomen kehitysyhteistyövaroista. CIMO toimii ohjelmien hallinnoijana.

Tuen pieni määrä rajoittaa kokonaisvaikutuksia

Arvioinnin mukaan ohjelmilla on tuettu relevantteja toimintoja, mutta Suomen tuen pieni määrä rajoittaa ohjelmien kokonaisvaikutuksia, erityisesti North–South–South-ohjelman kohdalla.

HEI ICI
-hankkeet ovat tukeneet kokonaisvaltaisemmin korkeakoulujen kapasiteetin vahvistamista, esimerkiksi uudistamalla opetussuunnitelmia ja pedagogisia menetelmiä, kun taas North–South–South-hankkeiden vaikutukset ovat nähtävissä pääasiassa yksittäisten ihmisten kohdalla.

Ohjelmista ovat hyötyneet suomalaiset korkeakoulut ja niiden kumppanikorkeakoulut kehittyvissä maissa. Hyödynsaajia ovat sekä korkeakoulujen henkilökunta sekä opiskelijat.

Suomalaisille korkeakouluille ohjelmat ovat erittäin hyödyllisiä myös globaalin vastuullisuuden täyttämisen näkökulmasta.

Pienet ja nuoret yliopistot hyötyivät eniten

Arvioinnin mukaan North–South–South-ohjelma on toiminut parhaiten pienissä ja nuorissa yliopistoissa. Suomen tuki voisi olla tehokkaampaa ja vaikuttavampaa, jos tukea kohdistettaisiin pienempiin ja vähemmän kehittyneisiin korkeakouluihin, joilla olisi kuitenkin kehityspotentiaalia sellaisilla aloilla, joilla myös suomalaisilla korkeakoululuilla on osaamista.

Hanketoimintaa suositellaan kytkettäväksi vastaamaan paremmin kumppanikorkeakoulujen omia kehityssuunnitelmia. Sellaisissa hankkeissa, jotka ovat hyödyntäneet sekä North–South–South- että HEI ICI -ohjelmien mahdollisuuksia, on nähtävissä selkeitä synergiaetuja.

Arviointi suosittelee yhden ohjelman mallia

Arviointi suosittelee, että ohjelmat joko yhdistettäisiin parempien yhteisvaikutuksien ja tuloksien saavuttamiseksi tai vielä mieluummin suunniteltaisiin uudistettu HEI ICI -ohjelma, jossa painotettaisiin kokonaisvaltaisempaa ja pitkäaikaisempaa kapasiteetin vahvistamista kumppanimaissa. Uudessa ohjelmassa tulisi mahdollistaa tuki myös yhteistutkimuksille sekä rahoitus tutkintojen suorittamiseen, sillä molemmat ovat tärkeitä yliopiston ja sen henkilökunnan kehittämiseksi.

Ulkoministeriössä laaditaan keskeiset toimenpiteet suositusten toimeenpanosta. UM suunnittelee ohjelmien uutta jatkokautta ja sen on tarkoitus valmistua vuoden 2015 alkupuolella.

Arviointiraportti suomeksi | englanniksi
Ulkoministeriön sivulla

Lue lisää

HEI ICI -ohjelmasta

North–South–Sourth-ohjelmasta
Korkeakoulutuksen kehitysyhteistyön avunantajien verkosto kokoontui Helsingissä (18.6.2014)

(7.11.2014 / Lähde: UM)