Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

Ajankohtaista

18.06.2014

Kuva: Virve Zenkner

Korkeakoulutuksen kehitysyhteistyön avunantajien verkosto kokoontui Helsingissä

Kaksipäiväinen tiedonvaihto- ja keskustelufoorumi tarjosi tiiviin katsauksen tuoreimpiin selvityksiin, toimintapolitiikkaan ja keskusteluihin korkeakoulutuksen kehitysyhteistyön saralta eri Euroopan maissa. Suomen näkökulmasta ajoitus tarjosi optimaalisen mahdollisuuden keskustella suomalaisten ohjelmien tuoreen evaluaation suosituksista.

Fifth Annual Forum of the Donor Harmonisation Group kokosi kesäkuussa nelisenkymmentä CIMOn sisarorganisaatioiden kehitysyhteistyön asiantuntijaa Hakaniemenrantaan.

Kehitysmaille suunnatut stipendiohjelmat eivät edistäkään aivovuotoa

Tuoreiden selvitysten mukaan ulkomailla stipendien turvin suoritetut korkeakoulututkinnot vahvistavatkin hyvin kehitysmaiden inhimillisiä voimavaroja – ylivoimainen enemmistö valmistuneista palaa kotimaihinsa. ”Yli 75 % näistä opiskelijoista palasi kotimaahansa valmistumisen jälkeen”, kertoi SIUn Torill Wanvik Norjan pian julkaistavasta selvityksestä.

Stefan Bienefeld (DAAD, Saksa) alusti 2013 valmistuneesta stipendiohjelmien arvioinnista Saksassa. ”Yli 90 % suorittaa tutkinnon. 65 % palaa kotimaahansa kolmen vuoden sisällä, 69 % 6–9 vuoden sisällä. Yli puolet päätyy kotimaassaan johtavaan asemaan.”

Suomen kehitysyhteistyö keskittyy korkeakoulutuksen osalta kapasiteetinvahvistamishankkeisiin, lyhytkestoiseen opiskelija- ja opettajaliikkuvuuteen sekä intensiivikursseihin.

Korkeakoulutus luo vaurautta ja rauhaa kehittyviin maihin

”Kapasiteetinvahvistamisohjelmien arviointien tulokset ovat yleensä hyviä – hyvin samansuuntaisia eri maissa”, kertoi Dr. Matt Mawer (Commonwealth Scholarship Commission in the UK) tekemästään arviointien meta-analyysistä. Kyselyosioiden haasteena on kuitenkin myönteisen kokemuksen omaavien suurempi aktiivisuus vastata ja valmistuneiden jäljittäminen, erityisesti pidemmän aikavälin kattavissa seurantatutkimuksissa.

”Ilman korkeakoulutusta kehitysmaihin ei
saada opettajia ja kunnon perusopetusta tai
lääkäreitä ja pienempää lapsikuolleisuutta.”
- Dr. Beatrice Njenga, Afrikan unioni

Dr. Beatrice Njenga Afrikan unionista nosti esille, että korkeakoulutuksen kapasiteetin vahvistumisen myötä kumppanimaihin syntyy sekä institutionaalisesti että osaamiseltaan vahvempia yliopistopartnereita.

Koulutus on keskeinen ihmisoikeus

Suomen kehityspoliittisesta ohjelmassa alusti opetussektorin neuvonantaja Jussi Karakoski ulkoasiainministeriöstä. ”Koulutus nähdään keskeisenä ihmisoikeutena, joka edistää tasa-arvoa ja demokratiaa”, Karakoski kertoi.

CIMOn hallinnoimien korkeakoulutuksen HEI ICI ja North–South–South-kehitystyöohjelmien arvioinnin alustavia tuloksia esitteli Marianne Rönkä ulkoasiainministeriöstä. Ohjelmien vuosibudjetti on yhteensä 5,7 miljoonaa euroa.

FCG Oy:n toteuttamassa arvioinnissa ohjelmat nähdään relevantteina, mutta niiden yhdistämisen katsottaisiin tuovan synergiaa ja vähentävän mahdollista pirstoutumista. Arvioinnissa esitetään mm. rahoituksen nostamista, yhteistyön keskittämistä rajallisempaan määrään maita ja keskittymistä kattavaan, pitkäkestoiseen institutionaalisen kapasiteetin vahvistamiseen. Lopullinen raportti julkaistaan elokuussa.

Korkeakoulutuksen strateginen merkitys kasvaa suurten avunantajamaiden joukossa

Yleisöä ilahduttavana uutisena Norja kertoi opetussektorin olevan nykyisen hallituksen tärkein kehitysyhteistyön kohde. Myöskin Iso-Britanniassa on käynnistymässä laaja, korkeakoulusektoriin kohdistuva Partnership-aloite, jossa yhteistyö yksityisen sektorin sekä työantajien kanssa korostuu.

Kehitysavun tulevaisuudesta todettiin, että korkeakoulutuksen roolia pitäisi tehdä näkyvämmäksi erilaisissa kansallisissa ja kansainvälisissä strategioissa ja linjauksissa, mm. post-2015 kehitystavoitteita koskevassa keskustelussa.

Lue lisää

HEI ICI -ohjelmasta
North–South–South-ohjelmasta

(18.6.2014 / VZ)