Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

Ajankohtaista

09.11.2015

Korkeakoulutuksen Erasmus+ -globaalin liikkuvuuden vuoden 2015 toisen hakukierroksen tuki on jaettu

Syksyn hakukierroksella tukea myönnettiin yhteensä 320 024 euroa seitsemälle eri korkeakoululle. Yksi hanke jäi varalistalle. Tukea myönnettiin 126 152 euroa Länsi-Balkanin maiden kanssa tehtävään liikkuvuusyhteistyöhön ja 193 872 euroa EU:n eteläisen naapuruusalueen maiden kanssa tehtävään yhteistyöhön. Rahoitetuissa hankkeissa mukana olevat kumppanimaat ovat Egypti, Israel, Kosovo, Marokko ja Serbia.

Globaalin liikkuvuuden ensimmäisellä hakukierroksella keväällä 2015 osa tuesta jäi myöntämättä, koska kysyntä kohdistui epätasaisesti eri kohdealueisiin, eikä tukea ole mahdollista siirtää kohdealueelta toiselle. Kahden kohdealueen eli ns. tukikorin osalta tukea jäi käyttämättä.

Syksyllä 2015 järjestettiin toinen, täydentävä hakukierros, jonka osalta hakuaika päättyi 24.9.2015. Hakemuksia saapui kahdeksan ja tukea haettiin 570 640 euroa.

Nyt myönnetty tuki kattaa 88 vaihtojaksoa kumppanimaista Suomeen tai Suomesta kumppanimaihin. Molemmat hakukierrokset huomioiden on vuonna 2015 myönnetty suomalaisille korkeakouluille globaalin liikkuvuuden tukea 2,2 miljoonaa euroa ja sillä rahoitetaan 611 vaihtojaksoa Suomen ja kumppanimaiden välillä.

Kevään 2016 hakukierroksella mukana uusia maita

Globaalin liikkuvuuden vuoden 2016 hakukierroksen hakuaika umpeutuu jo 2. helmikuuta 2016 eli kuukautta aiemmin kuin vuoden 2015 hakukierroksella. Tukea on haussa 2,4 miljoonaa euroa ja se jakautuu yhteensä 11 eri tukikoriin, joista kukin kattaa kumppanimaat tietyllä maantieteellisellä alueella.

Vuoden 2016 hakukierroksella on uutena mukana EDF-rahoitusinstrumentti, joka tukee yhteistyötä Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren maiden kanssa. Tähän varattu budjetti on 94 000 euroa. Eniten globaalin liikkuvuuden tukea on edelleen varattu EU:n lähialueiden kanssa tehtävään yhteistyöhön. Näihin kuuluvat Länsi-Balkanin maat sekä EU:n eteläisen ja itäisen naapuruusalueen maat.

Lisätietoja

Erasmus+ -ohjelman globaalin liikkuvuuden tuella rahoitetaan korkeakoulujen vaihtoyhteistyötä Euroopan ulkopuolisten maiden kanssa. Ohjelma rahoittaa sekä Suomeen saapuvaa että Suomesta lähtevää opiskelija-, opettaja- ja henkilökuntaliikkuvuutta korkeakoulujen välillä. Tuki koostuu matkatuesta, oleskelutuesta ja vaihtojen järjestämisen tuesta.

[9.11.2015 | AK]