Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

Ajankohtaista

15.06.2015

Kuva: Satu Haavisto
Kuva: Satu Haavisto

Korkeakoulutuksen Erasmus+ -globaalin liikkuvuuden tuki vuoden 2015 hakukierroksella jaettu

Vuodesta 2015 alkaen Erasmus+ -ohjelma on tukenut eurooppalaisen liikkuvuuden lisäksi myös ns. globaalia liikkuvuutta eli korkeakoulujen vaihtoyhteistyötä Euroopan ulkopuolisten maiden kanssa. Ohjelma rahoittaa sekä Suomeen saapuvaa että Suomesta lähtevää opiskelija-, opettaja- ja henkilökuntaliikkuvuutta korkeakoulujen välillä. Tuki koostuu matkatuesta, oleskelutuesta ja vaihtojen järjestämisen tuesta.

Erasmus+ -globaalia liikkuvuutta rahoitetaan EU:n ulkosuhderahoista. Tuki jakautuu neljään rahoitusinstrumenttiin ja niiden alla kymmeneen tukikoriin, joista kukin kattaa tietyn maantieteellisen alueen.

Globaalin liikkuvuuden tukea haki vuoden 2015 hakukierroksella 30 korkeakoulua ja kaksi korkeakoulujen muodostamaa liikkuvuuskonsortiota. Tukea haettiin yhteensä 5,8 miljoonaa euroa ja sitä oli jaossa 2,2 miljoonaa euroa.

Hakemuksille tehtiin laatuarviointi. Tuen myöntäminen perustui ensisijaisesti laatuarvioinnissa annettuihin pisteisiin. Toissijaisesti osassa tukikoreista myöntöön vaikuttivat tukikorin sisäiset ohjeet tuen jakautumisesta eri kohdemaiden ja/tai lähtevän/saapuvan liikkuvuuden suhteen. Kilpailluissa tukikoreissa haettuja liikkuvuusmääriä myös leikattiin, jotta useampi hanke saatiin rahoitettua. Koska tukea ei riittänyt kaikille laatuarvioinnin läpäisseille hankkeille, niistä muodostettiin erillinen 2-4 hankkeen varalista, jolta hankkeita voidaan nostaa rahoitukseen, jos joku rahoitetuista hankkeista peruuntuu.

Globaalin liikkuvuuden tukea myönnettiin yhteensä 1,9 miljoonaa euroa 22 korkeakoululle ja kahdelle liikkuvuuskonsortiolle. Kahdeksan tukea hakenutta korkeakoulua jäi ilman rahoitusta. Myönnetyllä tuella on tarkoitus toteuttaa 523 vaihtoa Suomen ja ns kumppanimaiden välillä. Sopimuskausi alkaa 1.6.2015 ja kestää 24 kk.

Ylimääräinen hakukierros syksyllä 2015

Globaalin liikkuvuuden hakemukset jakautuivat varsin epätasaisesti eri tukikorien kesken. Osassa tukikoreista tukea haettiin lähes 10-kertainen määrä budjettiin nähden, kun taas kahdessa tukikorissa tukea haettiin vähemmän kuin sitä olisi ollut jaossa. Nämä olivat EU:n eteläisen naapuruusalueen kanssa tehtävää yhteistyötä tukeva ENI South-tukikori ja Länsi-Balkanin maiden kanssa tehtävää yhteistyötä tukeva IPA-tukikori.

Näiden tukikorien osalta CIMO avaa ylimääräisen hakukierroksen kesällä 2015. Hakuaika päättyy 24.9.2015. Ylimääräisellä hakukierroksella on haettavana yhteensä noin 320 000 euroa EU-tukea.

Lisätietoja

Tarkemmat tukikorikohtaiset myöntötiedot