Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

Ajankohtaista

29.09.2015

Korkeakoulut Euroopassa avaavat pakolaisille opiskelumahdollisuuksia

Uutista on muokattu 30.9.2015 lisäämällä siihen Metropolian aloite.

Useissa Euroopan maissa korkeakoulut ovat tehneet aloitteita, joiden kautta maahan saapuneiden pakolaisten on mahdollista jatkaa tai päästä aloittamaan korkeakouluopintoja.

Saksassa yli 60 korkeakoulua on avannut opetuksensa pakolaisille. Yksi näistä on Humboldtin yliopisto Berliinissä. Saksasta käsin toimiva verkkoyliopisto Kiron kerää varoja joukkorahoituskampanjalla voidakseen tarjota korkeakouluopintoja pakolaisille yhdessä yhteistyökorkeakoulujen kanssa – jo 15 000 henkilöä on rekisteröitynyt opiskelijaksi. Tanskassa Kööpenhaminan yliopisto pyrkii luomaan pakolaisille väylän jatkaa korkeakouluopintojaan maksutta. Yliopisto on vedonnut aiheesta Tanskan opetusministeriin. Luxemburgin yliopisto on avannut opetustaan syyrialaispakolaisille.

Myös Australiassa Western Sydney University on koonnut rahaston tukemaan pakolaisten opintoja (katso yliopiston video).

EU:n Koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanovirastoon EACEA kartoittaa parhaillaan mitä Erasmus+ -ohjelman puitteissa olisi tehtävissä pakolaisten auttamiseksi eri koulutusasteilla.

Myös Suomessa tapahtuu

Useissa suomalaiskorkeakouluissa selvitetään mahdollisuuksia vastaavantyyppisiin avauksiin esimerkiksi kielikoulutuksen, avoimen korkeakouluopetuksen ja valmentavien opintojen tarjoamisen muodossa.

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu on jo lähestynyt opetus- ja kulttuuriministeriä sekä oikeus- ja työministeriä aloitteella pakolaisten kotouttamisen avustamiseksi. Ehdotus sisältää 60 opintopisteen kokonaisuuden korkeakoulukelpoisuuden omaaville pakolaisille. Sen suorittaneilla olisi mahdollisuus hakeutua Haaga-Heliaan tutkinto-opiskelijoiksi.

Turun yliopisto
on rakentamassa turvapaikanhakijoille tukiohjelmaa, johon kuuluu muun muassa kieli-, yhteiskunta- ja täydennyskoulutusta

Tuoreimpana Metropolia Ammattikorkeakoulu on tehnyt aloitteen turvapaikanhakijoiden ammattiosaamisen tunnistamiseksi.

Tilanne elää koko ajan eikä CIMOssa ole kattavaa kokonaiskuvaa kaikista vireillä olevista suomalaiskorkeakoulujen toimista pakolaisten ja turvapaikan hakijoiden auttamiseksi.

Opetus- ja kulttuuriministeriö sekä CIMO ovat myös keskusteluissa mukana.

(29.9.2015 / SP & VZ)