Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

Ajankohtaista

27.09.2016

Korkeakoulut aktiivisia turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten tukitoimissa

Kieli- ja kulttuuriopintoja, valmentavia opintoja, muuta opetusta maksutta – muun muassa näin suomalaiskorkeakoulut vastasivat pakolaiskriisiin, selviää CIMOn ja opetus-ja kulttuuriministeriön toteuttamasta kyselystä.

Kysely toteutettiin kesällä 2016 ja siihen vastasi 19 korkeakoulua 40:stä.

Vastausten perusteella korkeakoulut ovat käynnistäneet aktiivisesti erilaisia tukitoimia vuosien 2015 ja 2016 aikana pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden integroimiseksi korkeakoulutukseen ja yhteiskuntaan laajemmin.

Näihin kuuluivat esimerkiksi opetuksen tarjoamista maksutta, kieli- ja kulttuuriopintoja, erilaisia silta- ja valmentavia opintoja sekä opiskelijoiden järjestämää toimintaa vastaanottokeskuksissa ja yhteiskuntaan integroitumisen tukemista kuten ohjausta eri palveluiden pariin.

Opetus- ja kulttuuriministeriön keväällä julkaiseman osaamiskartoituksen mukaan hiljattain Suomeen tulleista turvapaikanhakijoista neljännes on suorittanut korkeakouluopintoja, joko kokonaisen tutkinnon tai tutkinnon osia.

Tarkkoja osallistujamääriä ei tiedetä

Tilastoinnissa haasteena on osittainen päällekkäisyys yleisemmin maahanmuuttajille räätälöityjen tukitoimien kanssa. Pakolais- tai turvapaikanhakijastatusta ei myöskään tilastoida korkeakouluissa erikseen, joten osallistujamäärät määrät ovat suurelta osin arvioita. Yksittäiset korkeakoulut arvioivat kuitenkin tavoittaneensa joistakin kymmenistä muutamaan sataan henkilöä, yhteismäärän noustessa näillä arvioilla pariin tuhanteen.

Korkeakoulut näkivät keskeisiksi haasteiksi toteutuksessa muun muassa koordinaation ja yhteistyön rakentamisen, turvapaikanhakijoiden vaihtelevan englanninkielen taidon ja osaltaan myös tiedon puutteen kohderyhmästä.

Koordinointia tarvitaan

Koordinaatiotarpeeseen vastaavat osaltaan opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamat Supporting Immigrants in Higher Education in Finland (SIMHE) -hankkeet. Tällä hetkellä kahta SIMHE-hanketta koordinoivat UniPID-verkosto Jyväskylän yliopistossa ja Metropolia Ammattikorkeakoulu, ja toiminta laajenee 2017 alusta.

Kyselyn tuloksia ja käynnissä olevia SIMHE-hankkeita esiteltiin korkeakouluille syyskuussa järjestetyssä keskustelutilaisuudessa. Kyselyn kautta myös koottiin hyviä käytäntöjä, joita voitaisiin hyödyntää laajemminkin.
Tulevaisuudessa toivottiinkin lisää tiedon ja kokemusten jakamista, yhteistä koordinaatiota ja toimintamalleja. Tarvetta yhteistyölle todettiin olevan niin korkeakoulun sisällä, kansallisesti kuin kansainvälisestikin.

Keskustelutilaisuuden materiaalit

Muulla verkossa

SIMHE-hankkeet Metropolian | UniPidin | Opetus- ja kulttuuriministeriön sivuilla

(27.9.2016 / SP)