Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

Ajankohtaista

18.12.2017

Korkeakoulujen uraseurantafoorumi – Reaktiokykyä koulutuksen kehittämiseen

”Korkeakouluilta edellytetään entistä vahvempaa ennakointi- ja reaktiokykyä osana koulutuksen ja siihen liittyvän uraohjauksen kehittämistä. Korkeakoulutuksen tehtävänä on tukea työmarkkinoilla eri toimialoilla tarvittavan asiantuntijuuden kasvua”, totesi Jyrki Laitinen (Oulun AMKn vararehtori) korkeakoulujen uraseurantafoorumin avauspuheenvuorossa Helsingissä 11.12.2017.

Yliopistot ovat tehneet valtakunnallisia uraseurantakyselyä jo 2000-luvulta lähtien. Vastaavat kyselyt ovat nyt myös käytössä ammattikorkeakouluissa (AMKista uralle! -hanke). Laitisen mukaan onkin tärkeää pohtia sitä, mitä uraseurantatietoa on perusteltua kerätä korkeakouluista valmistuneilta tulevaisuudessa. Muiden olemassa olevien tilasto- ja tutkimusaineistojen käyttöä pitää jatkossa entistä paremmin integroida korkeakoulujen keräämän uraseurantatiedon hyödyntämiseen. Näistä ja monista muista uraseurannan kysymyksistä keskusteltiin kaksipäiväisen tapahtuman temaattisissa työpajoissa.

Korkeakoulutus ja työmarkkinat

Koulutus- ja tiedepolitiikan erityisasiantuntija Aleksi Kalenius Suomen OECD-edustustosta tarkasteli kriittisesti suomalaisen koulutuksen tulevaisuuden näkymiä sekä sen kehittymistä menneinä vuosikymmeninä. Tilastojen perusteella suomalaisella koulutuksella ei välttämättä mene niin hyvin kuin julkisuudessa annetaan ymmärtää. Monet verrokkimaat ovat jo ajaneet Suomen ohi, esim. korkeakouluista valmistuneiden määrällä mitattuna Suomi on jäämässä niistä takamatkalle.

Kaleniuksen mukaan on myös nähtävissä, että Suomen PISA-tulokset jatkavat laskuaan myös tulevissa kansainvälisissä vertailuissa. Samalla Kaleniuksen keskeinen viesti kuitenkin on, että koulutuksen suhteellinen kannattavuus on Suomessa säilynyt väestötason tilastollisessa tarkastelussa, ellei jopa parantunut (suhteessa alempiin koulutustasoihin). Korkeakoulutetut näyttävät edelleen pärjäävän työmarkkinoilla keskimäärin paremmin kuin vähemmän koulutetut kansalaiset.

Tutkija Juhani Saari (OTUS) käsitteli koulutuksen ja työllistymisen välistä suhdetta omassa esityksessään. Hän sanoi, että koulutustasolla on merkitystä siihen, miten työmarkkinoille integroituminen onnistuu. Mutta koulutuksen ohella on tarkastelussa syytä ottaa huomioon myös muiden tekijöiden vaikutus työllistymiseen, kuten henkilön äidinkieli, etninen tausta, asuinalue, sukupuoli ja vanhempien sosioekonominen asema.

Uraohjaus antaa valmiuksia globaaliin työelämään

Euroopan sosiaalirahaston rahoittamissa hankkeissa on tehty arvokasta työtä korkeakoulujen uraseurannan ja uraohjaustoiminnan kehittämiseksi. Hankkeiden tuloksia esiteltiin uraseurantafoorumissa. AMKista uralle! -projektissa on luotu toimintamalleja uraseurantatiedon keräämiseen, vertailuun ja levittämiseen koko ammattikorkeakoulusektorille. Yliopistoista valmistuneiden uraseurantaa on puolestaan kehitetty Latua-hankkeessa.

Töissä.fi -hankkeen verkkopalvelussa on koottuna uraseurantatietoa ja korkeakouluista valmistuneiden työelämäkertomuksia. Lisäksi Töissä.fi-hankkeessa on kehitetty uusi Urapolulla.fi-palvelu, joka on tarkoitettu urasuunnittelun ja uraohjauksen työkaluksi.

”Koulutusvalintojen, uraohjauksen ja työelämän kannalta meidän tulee pitää kirkkaana mielessä se, että Suomi on osa globaalia maailmaa. Globaalissa taloudessa menestyvät vain ne työntekijät ja yritykset, joilla on kansainvälistä osaamista ja maailmanlaajuiset verkostot”, summasi Mika Tuuliainen, johtava asiantuntija Elinkeinoelämän keskusliitosta. Ei enää riitä, että korkeakoulut antavat hyvät valmiudet kotimaisille työmarkkinoille, sillä tänä päivänä korkeakoulutuksen pitää kyetä tehokkaasti vastaamaan kansainvälisiin osaamistarpeisiin.

Tapahtuman materiaalit löytyvät uraseurantahankkeiden yhteisiltä verkkosivuilta.

Teksti: Mika Launikari, Opetushallitus/Euroguidance
Kuva: Eric Carver, Helsingin yliopisto