Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

Ajankohtaista

28.09.2016

Korkeakoulujen Kiina- ja Intia-yhteistyöhön 475 000 euroa

CIMOn Aasia-ohjelman rahoitusta sai kahdeksan suomalais-kiinalaista ja neljä suomalais-intialaista yhteistyöhanketta.

Valtaosassa hankkeita yhdistellään useita toimintoja kuten työelämäyhteistyötä, yhteisiä opintojaksoja, opetussuunnitelmayhteistyötä sekä yhteis- ja kaksoistutkintoja. Useisiin hankkeisiin sisältyy myös henkilökunnan ja opiskelijoiden liikkuvuutta Suomen ja Kiinan tai Intian välillä.

Hankkeet ovat kaksivuotisia. Yksittäisten hankkeiden tuki vaihteli 26 000 ja 50 000 euron välillä.

Ammattikorkeakoulut aktiivisempia hakijoina

Hakemuksia tuli yhteensä 26, ammattikorkeakouluista 15 ja yliopistoista 11. Aiemmissa hauissa yliopistot ovat olleet ammattikorkeakouluja selkeästi aktiivisempia, nyt ammattikorkeakoulut jättivät sekä Kiinan että Intian osalta yliopistoja enemmän hakemuksia. Hakemuksista 12 oli kahden tai useamman suomalaisen korkeakoulun yhteishankkeita, 14:ssa oli vain yksi suomalainen korkeakoulu.

Myös valinnoissa ammattikorkeakoulut menestyivät aiempaa paremmin, rahoituksen saaneista korkeakouluista puolet oli ammattikorkeakouluja ja puolet yliopistoja. Yliopistojen hankkeet ovat kuitenkin useamman korkeakoulun yhteishankkeita ja tästä johtuen rahoitetuissa hankkeissa on mukana kaikkiaan 9 yliopistoa ja 7 ammattikorkeakoulua Suomesta.

Etelä-Suomen korkeakoulut pääkaupunkiseudulta ja Turusta ovat rahoituksen saaneissa hankkeissa vahvasti edustettuina. Parhaiten yksittäisistä korkeakouluista menestyi Jyväskylän ammattikorkeakoulu, joka sai rahoituksen 2 koordinoimalleen Kiina-hankkeelle sekä Turun yliopisto, joka on mukana 3 rahoitetussa hankkeessa.

Kiina on tuttu, Intia-yhteistyö aluillaan

Suomalaisten korkeakoulujen koulutusyhteistyö Kiinan ja Intian välillä on hakemusten perusteella hyvin erilaisessa vaiheessa. Kiinalaisten korkeakoulupartnereiden kanssa yhteistyön on vahvaa ja vakiintunutta, kun taas intialaisten korkeakoulujen kanssa yhteistyö on usein vasta hyvin aluillaan.

Tämä näkyy myös siinä, millaisia yhteistyöaloitteita maiden välillä haetaan. Intian kanssa yhteistyöaloitteet painottuvat opiskelijoiden ja henkilökunnan liikkuvuuteen, Kiinan kanssa kehitetään mm. yhteisiä opintojaksoja ja mukana on usein työelämäulottuvuus.

Aasia-ohjelman tuki on tarkoitettu siemenrahaksi, joka mahdollistaa alkuvaiheen lupaavan tai uudentyyppisen yhteistyön käynnistämisen korkeakoulujen välillä. Rahoituksella voidaan myös syventää korkeakoulujen välistä yhteistyötä kattamaan uusia aloja tai toimintamuotoja. Tukea myönnetään verkostomaiselle yhteistyölle, jossa hankkeisiin osallistuu suomalaisen hakijakorkeakoulun lisäksi aina vähintään yksi aasialainen korkeakoulu. Hankkeissa mukana voi olla useita korkeakouluja sekä yrityksiä tai muita organisaatioita Suomesta ja Aasiasta. Ohjelman koulutusyhteistyöhankkeet voivat sijoittua kaikille koulutusaloille ja eri tutkintotasoille. Kohdealueet voivat vaihdella vuosittain, 2016 hakukierroksella kohdemaina olivat Kiina ja Intia.

2016 hyväksyttyjen hankkeiden kuvaukset sekä suomalaiset ja aasialaiset partnerit

CIMOn Kiina- ja Intia-hankkeet kartalla

Lue lisää

CIMOn Aasia-toiminnoista

(28.9.2016 / SL)