Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

Ajankohtaista

06.05.2010

Tiedotusvälineille 6.5.2010 / vapaa julkaistavaksi

Korkeakoulujen kansainvälisten asioiden hallinnon kevätpäivät järjestetään Porissa 10.–12.5.

Korkeakoulujen kansainvälisten asioiden hallinnon kevätpäivät järjestetään Porissa 10.–12.5. Teemana on tänä vuonna kestävä kehitys. Päiville saapuu noin 400 osallistujaa yliopistoista ja ammattikorkeakouluista eri puolilta Suomea.

Päivien aikana käsitellään opetus- ja kulttuuriministeriön kansainvälisen strategian toteuttamista korkeakouluissa; mm. opiskelija-, opettaja- ja tutkijaliikkuvuuden lisäämistä, korkeakoulujen vetovoiman lisäämistä, osaamisen vientiä ja monikulttuurisen yhteiskunnan tukemista. Kestävästä kehityksestä Poriin saapuu puhumaan mm. kirjailija, tiedetoimittaja ja ympäristöaktivisti Risto Isomäki.

Kevätpäivät järjestävät tänä vuonna Satakunnan ammattikorkeakoulu, Porin yliopistokeskus emoyliopistoineen ja Diakonia-ammattikorkeakoulun Porin yksikkö sekä Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO.

Maanantain 10.5. ohjelma järjestetään Porin yliopistokeskuksen tiloissa, tiistain ja keskiviikon 11.–12.5. ohjelma puolestaan Satakunnan ammattikorkeakoulun sekä Teknologiakeskus Pripolin tiloissa Porin Vähäraumalla. Porissa järjestettävät päivät ovat järjestyksessään 20. korkeakoulujen kansainväliset kevätpäivät kautta aikojen.

Tiedotustilaisuus tiedotusvälineille 11.5.

Kevätpäivien teemaan eli kestävään kehitykseen liittyvä tiedotustilaisuus tiedotusvälineille pidetään tiistaina 11.5. klo 10.30–11.00 Teknologiakeskus Pripolissa osoitteessa Tiedepuisto 4, Pori.

Paikalla ovat kirjailija Risto Isomäki, opetusneuvos Birgitta Vuorinen, OKM, johtaja Pasi Sahlberg, CIMO, johtaja Harri Peltoniemi, Porin yliopistokeskus sekä rehtori Seppo Pynnä, Satakunnan ammattikorkeakoulu.

Tiedotustilaisuuden jälkeen päivän ohjelma jatkuu klo 11.00 paneelilla, jossa korkeakoulujen rehtorit keskustelevat opetusministeriön kansainvälisyysstrategian toteuttamisesta ja ottavat kantaa kestävään kehitykseen. Paneeliin osallistuvat johtaja Pasi Sahlberg, CIMO, opetusneuvos Birgitta Vuorinen, OKM, vararehtori Harri Melin, Tampereen yliopisto, vararehtori Pirjo Nuutila, Turun yliopisto, rehtori Seppo Pynnä, Satakunnan ammattikorkeakoulu sekä rehtori Tapio Varmola, Seinäjoen ammattikorkeakoulu.

Tervetuloa!

Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO on vuonna 1991 perustettu opetusministeriön hallinnonalaan kuuluva asiantuntija- ja palveluorganisaatio. Sen tehtävänä on edistää kansainvälistä vuorovaikutusta koulutuksen, työelämän ja kulttuurin alueilla sekä nuorison keskuudessa. CIMO hallinnoi ja toimeenpanee erilaisia vaihto- ja apurahaohjelmia sekä huolehtii Euroopan unionin koulutus- ja nuorisoohjelmien kansallisesta toimeenpanosta sekä Euroopan unionin Kulttuuri- sekä Kansalaisten Eurooppa - ohjelmien kansallisesta tiedottamisesta ja neuvonnasta. CIMO vastaa myös Suomen kielen ja kulttuurin opetuksen edistämisestä ulkomaisissa yliopistoissa. Keskeisiin tehtäviin kuuluu lisäksi kerätä, muokata ja välittää toimialaan kuuluvaa tietoa eri asiakasryhmien tarpeisiin.