Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

Ajankohtaista

08.04.2016

Korkeakoulujen Erasmus+ -liikkuvuus kasvoi hivenen

Suomesta lähti EU:n Erasmus+ -ohjelman (2014–2020) ensimmäisenä lukuvuonna 2014–2015 yhteensä 7 597 korkeakouluopiskelijaa tai korkeakoulujen henkilökuntaan kuuluvaa. Tämä on 15 henkilöä enemmän kuin edellisenä lukuvuonna. Kaikkiaan CIMO myönsi korkeakouluille 10,6 miljoonaa euroa EU:n tukea Erasmus+ -vaihtoihin.

Erasmus+ -opiskelijavaihtoon osallistui yhteensä 4 239 ja Erasmus+ -harjoitteluun 1 360 korkeakouluopiskelijaa. Naiset ovat edelleen selvästi miehiä innokkaampia lähtemään vaihtoon: 64 % opiskelijavaihtoon ja peräti 74 % harjoittelijavaihtoon lähteneistä oli naisia.

Suomalaisten suosituimmat Erasmus+ -opiskelijavaihdon kohdemaat olivat Saksa, Iso-Britannia, Alankomaat ja Espanja, joista erityisesti Alankomaat on kasvattanut suosiotaan aiempaan nähden. Erasmus+ -harjoittelun suosituimmat kohdemaat olivat edellisvuoden tapaan Espanja, Saksa ja Iso-Britannia.

Erasmus+ -opiskelijavaihdon keskimääräinen EU-tuesta maksettu kuukausiapuraha oli 238 € (edellisvuonna 241 €) ja Erasmus+ -harjoittelijan 341 € (340 €).

Opiskelijoilla on vahva englanti

Erasmus+ toi mukanaan uusia tukimuotoja korkeakouluopiskelijoiden kansainväliseen liikkuvuuteen. Vastavalmistuneet opiskelijat voivat lähteä harjoitteluun ulkomaille ohjelman kautta ja perheelliset opiskelijat voivat saada korotetun apurahan opiskelijavaihtoon. Perheellisten opiskelijoiden lisätukea sai yhteensä 35 opiskelijaa. Vastavalmistuneiden harjoittelu käynnistyi varsin hitaasti, sillä vain 7 vastavalmistunutta lähti Erasmus+ -harjoitteluun.

Erasmus+ -ohjelma toi mukanaan myös opiskelijaliikkuvuuden tueksi tarkoitetut verkkopohjaiset työkalut kielitaidon testaukseen ja kielivalmennukseen. Kielitesti on pakollinen kaikille vaihtoon ja harjoitteluun lähteville opiskelijoille ja testikieleksi valitaan yleensä vaihdon opiskelu- tai työskentelykieli. Valtaosa eli 77 % Suomesta lähteneistä opiskelijoista teki kielitestin englanniksi. Heistä 76 % sai tulokseksi C1–C2, mikä eurooppalaisessa kielitaidon viitekehyksessä tarkoittaa taitavaa kielenkäyttäjää. Koko Euroopassa vain 51 % osallistuneista opiskelijoista sai vastaavan tuloksen.

Korkeakoulut pitävät tärkeänä opettaja- ja henkilökuntavaihtoja

Erasmus+ -opettajavaihtoon lähti 1 073 opettajaa, mikä on 77 edellisvuotta vähemmän. Erasmus+ -henkilökuntavaihtoon lähtijöiden määrä puolestaan kasvoi 61:lla ollen nyt 925, mikä on kaikkien aikojen paras tulos henkilökuntavaihdossa.

Opettaja- ja henkilökuntaliikkuvuuden määrässä erittäin positiivista on se, että korkeakoulut pystyivät pitämään vaihtomäärät lähellä edellisvuoden tasoa, vaikka CIMOn myöntämä alkuperäinen vaihtomäärä oli EU-tuen rajallisuuden takia vain 74 % vuotta edellisvuonna myönnetystä vaihtomäärästä. Tämä osoittaa, että korkeakoulut ovat sitoutuneita opettaja- ja henkilökuntaliikkuvuuteen ja tukevat sitä myös omista varoistaan.

Naiset olivat aktiivisempia myös opettaja- ja henkilökuntaliikkuvuudessa, vaikkakin opettajavaihdossa sukupuolien väliset erot ovat kaikkein pienimmät 55 %:n lähtijöistä ollessa naisia. Henkilökuntavaihtoon lähteneistä naisia oli 73 %.

Suomalaisten suosituimmat Erasmus+ -opettajavaihdon kohdemaat olivat Saksa, Espanja, Alankomaat ja Iso-Britannia. Henkilökuntavaihtoja suuntautui eniten Saksaan, Iso-Britanniaan, Espanjaan ja Alankomaihin.

Opettaja- ja henkilökuntaliikkuvuudessa yksittäiset Erasmus+ -apurahat kasvoivat: opettajavaihdossa keskimääräinen Erasmus+ -apuraha oli 661 € vaihtoa kohti (edellisvuonna 517 €, kasvua 28 %) ja henkilökuntavaihdossa 627 € (467 €, kasvua 34 %).

Erasmus+ -vaihdot
Suomesta ulkomaille
lkv 2013–2014 lkv 2014–2015 Muutos
Opiskelijavaihto 4 338 4 239 -99 (-2,3 %)
Harjoittelijavaihto 1 230 1 360 +130 (+10,6 %)
Opettajavaihto 1 150 1 073 -77 (-6,0 %)
Henkilökuntavaihto 864 925 +61 (+7,1 %)
Yhteensä 7 582 7 597 +15 (+0,2 %)

Lue lisää

Erasmus+ korkeakoulutukselle


Tilastoja kansainvälistymisestä

(7.4.2016 / AK)