Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

Ajankohtaista

10.06.2014

Korkeakouluille Erasmus+ -vaihtoihin tukea yli 10 miljoonaa euroa

Erasmus+ -ohjelman lukuvuoden 2014–2015 liikkuvuustuki on myönnetty korkeakouluille. Tuki mahdollistaa kaikkiaan noin 5 700 opiskelija- ja harjoittelijavaihtoa sekä 1 500 opettaja- ja henkilökuntavaihtoa.

Tuki koskee Suomesta lähteviä vaihtoja. CIMO myönsi tukea yhteensä 10 215 000 euroa, mikä on 1,15 miljoonaa euroa enemmän kuin viime vuonna. Summa kasvoi, koska EU nosti rahoitustaan uuden Erasmus+ -ohjelmakauden (2014–2020) myötä.

Ohjelma on merkittävin yksittäinen korkeakoulujen vaihtojen rahoittaja Suomessa. Esimerkiksi vuonna 2013 tänne opiskelijavaihtoon saapuneista 9 739 opiskelijasta 71,2 % ja Suomesta vaihtoon opiskelemaan lähteneistä 10 189 opiskelijasta 53,2 % liikkui Erasmus-tuella.

CIMO myöntää tuen korkeakoululle, joka jakaa apurahat vaihtoon lähtijöille

Apuraha on opiskelijavaihdossa keskimäärin 230 euroa ja harjoittelijavaihdossa 330 euroa vaihtokuukautta kohti. Suuruus vaihtelee kohdemaittain, sillä korkeakoulujen täytyy määritellä maittain kiinteät kuukausiapurahat vaihtoon lähteville opiskelijoille.

Korkeakoulut saavat opettaja- ja henkilökuntavaihtoa vaihtoa kohti 615 euroa, Oulun ja Lapin läänien korkeakoulut 700 euroa pidempien välimatkojen vuoksi.

Lisäksi korkeakouluille myönnettiin erillistä tukea (Organisational support) vaihtojen järjestämistä ja erilaisia tukipalveluita varten lähes 2 miljoonaa euroa, mikä on yli 2,5-kertainen summa edellisvuoteen verrattuna. Tukea voi käyttää esimerkiksi palkkakuluihin, vaihtoon lähtevien ja saapuvien opiskelijoiden ja opettajien kieli- ja kulttuurivalmennukseen, vaihtojen esteettömyyden edistämiseen sekä seuranta- ja arviointivierailuihin yhteistyökorkeakouluissa tai valmisteleviin vierailuihin, joiden tarkoituksena on uuden yhteistyön käynnistäminen korkeakoulujen välillä.

Lisäapurahoihin
jätettiin 208 481 euroa myöhemmin jaettavaksi. Nyt myönnetty tuki laskettiin kahden aikaisemman vuoden toteuman ja nyt haetun määrän keskiarvona. Jos vaihtoja toteutuisikin enemmän, korkeakoulut pystyvät rahoittamaan niitä lisäapurahan turvin. Lisäapurahan hakemisesta tiedotetaan korkeakouluille erikseen.

Esteettömyystuen hakuaika on jatkuva

Opiskelija tai korkeakoulun henkilökuntaan kuuluva voi lisäksi saada esteettömyystukea osallistuakseen vaihtoon. Esteettömyystuki mahdollistaa vaihdon silloin kun vamma, sairaus, oppimisvaikeus tai muu erityistarve aiheuttaa vaihtojaksolle ylimääräisiä kustannuksia, joihin ei ole mahdollista saada muualta tukea.

Myönnetty Erasmus+ -liikkuvuustuki lkv 2014–2014 korkeakouluittain (pdf)

Katso myös

Erasmus+ korkeakoulutukselle
Esteettömyystuki korkeakoulujen kansainvälisissä vaihto-ohjelmissa
Tilastoja opiskelijoiden kansainvälisestä liikkuvuudesta
Tilastoja oppilaitosten henkilökunnan kansainvälisestä liikkuvuudesta

(10.6.2014 / AK & VZ)