Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

Ajankohtaista

16.08.2013

Komissio myönsi tukea 10 suomalaisvetoiselle Erasmus-hankkeelle

EU-komissio on myöntänyt Erasmuksen keskitettyjen hankkeiden vuoden 2013 haussa 77 hankkeelle yhtyeensä 27,9 miljoonaa euroa. Suomalaiset korkeakoulut hakivat hankerahoitusta edellisten vuosien tapaan erittäin aktiivisesti.

Tämän vuoden haussa suomalaishakijat menestyivät viime vuosia paremmin. Tuetun 10 suomalaisvetoisen hankkeen lisäksi 20 muussa hankkeessa on mukana yhteensä 26 suomalaispartneria.

Monenvälisissä hankkeissa
rahoitus myönnettiin 7:lle suomalaisten korkeakoulujen koordinoimalle hankkeelle. Suomalaiset ovat aktiivisesti mukana myös partnereina: 19 organisaatiota osallistuu tässä ominaisuudessa 15:en eri monenväliseen Erasmus-hankkeeseen. Korkeakoulujen lisäksi partnereina on mm. yrityksiä, järjestöjä, ammatillisia ja toisen asteen oppilaitoksia.

Akateemisissa verkostohankkeissa rahoitusta myönnettiin 2:lle suomalaiskorkeakoulujen koordinoimalle hankkeelle. Lisäksi 7 suomalaisorganisaatioita on mukana partnerina yhteensä 5:ssä eri hankkeessa. Kaikkiaan komissio myönsi rahoitusta 8:lle akateemiselle verkostohankkeelle.

Poikittaisohjelmatoiminnossa suomalaiset menestyivät ICT-painopisteen haussa. Nyt rahoitusta saaneista 18:sta hankkeesta yhtä koordinoidaan Suomesta.

Laatu ja työelämärelevanssi houkuttivat suurimman hakijajoukon

Monenvälisten hankkeiden, akateemisten verkostojen ja täydentävien toimintojen hankehakemuksia tuli viidennes enemmän kuin viime vuonna, kaikkiaan 311 (2012: 250). Eniten hakemuksia tuli monenvälisiin hankkeisiin (266, joista suomalaisilta 37).

Valtosa hakemuksia (51 %) kohdistui korkeakoulutuksen laadun ja työelämärelevanssin parantamiseen. Suosio selittyy sillä, että tämä painopiste kattaa kaksi aiempien vuosien suosittua toimintoa, opetussuunnitelmien kehittämistyön sekä työelämäyhteistyön. Kaikkiaan joka neljännelle hakijalle löytyi rahoitusta. Suomalaishakemusten läpimenoprosentti oli hiukan alhaisempi, 19 %.

Lista rahoitettavista suomalaishankkeista

Katso myös

Erasmus
Erasmus hankkeet ja verkostot
Kohti uutta EU-ohjelmakautta 2014–2020

(16.8.2013 / OJ)