Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

Ajankohtaista

24.09.2015

Kolme suomalaiskorkeakoulua sai Erasmus+ strategisten kumppanuushankkeiden rahoituksen

CIMO on myöntänyt rahoituksen kolmelle korkeakoulupuolen Erasmus+ -ohjelman strategiselle kumppanuushankkeelle. Suomalaisten korkeakoulujen hakemuksia saapui kaikkiaan 32, mikä oli viidenneksen enemmän kuin viime vuonna.

Hankkeet voivat olla esimerkiksi kehittämistoimintaa, opetussuunnitelmatyötä, siihen liittyvää liikkuvuutta, yhteistyötä alueellisten toimijoiden kanssa ja yli kahden kuukauden mittaisia henkilöstövaihtoja. Tuki on tarkoitettu kaikille koulutusasteille ja nuorisotoimialalle. Sen puitteissa on mahdollista myös sektorien välinen yhteistyö, mutta tähän mahdollisuuteen ei korkeakoulusektorin hakemuksissa vuoden 2015 haussa juurikaan tartuttu.

Tampereen ammattikorkeakoulun (TAMK) Future Mathematics pyrkii parantamaan tulevien insinöörien matematiikan oppimista kehittämällä uusia pedagogisia menetelmiä mm. uusimman teknologian välinein sekä kattavalla opetusmateriaalien tietopankilla. Hankkeessa on TAMKin lisäksi korkeakoulupartnereita Romaniasta, Slovakiasta ja Espanjasta.

Itä-Suomen yliopiston koordinoima On the Way Towards a Low-Carbon Society tähtää alueellisen yhteistyön kautta maankäytön ja maiseman hallinnan ammattilaisten ammattitaidon lisäämiseen erityisesti ilmastonmuutoksen näkökulmasta. Suomesta Itä-Suomen yliopiston lisäksi ovat mukana Metsähallitus sekä Pohjois-Karjalan liitto. Vastaavanlaiset tahot ovat hankkeessa mukana myös Puolasta ja Espanjasta.

Turun ammattikorkeakoulun Moving towards Multiprofessional Work keskittyy taide- ja sosiaalialojen ammattilaisten moniammatillisten taitojen kehittämiseen. Hanke tarjoaa ko. alojen opettajille ja opiskelijoille erityistaitoja ja -tietoja alojen risteymäkohtien mahdollisuuksista. Hankkeessa on Suomen lisäksi mukana korkeakoulupartnereita Virosta, Espanjasta ja Iso-Britanniasta.

Kilpailu rahoituksesta oli tiukka

Komission ennakkotietojen mukaan koko Euroopassa kumppanuushankerahoitusta haettiin vuonna 2015 noin 1 000 hakemuksella, mikä on n. 7 % enemmän kuin viime vuonna. Ennakkoon oli tiedossa, että kilpailu korkeakoulupuolella kumppanuushankkeiden rahoituksesta tulee olemaan Suomessa erityisen tiukka. Suomessa tukea haettiin jopa n. 10 miljoonaa euroa, ja myönnettävä rahoitus asettui vajaaseen 800 000 euroon. Kunkin hakemuksen arvioi aina kaksi ulkopuolista arvioijaa yleiseurooppalaisten arviointikriteerien mukaisesti. Tukea saivat kolme parhaat arviot saanutta hanketta, yksi hanke sijoittui varalistalle.

Tukea saavien osuus hakemuksista oli hieman vuoden viime vuotta (7,4 %) parempi, 9,4 %. Uusien hankkeiden toiminta alkaa 1.9.2015.

Rahoitettavat hankkeet

Lue lisää

Erasmus+ korkeakoulutukselle | strategiset kumppanuushankkeet

(24.9.2015 / OJ)