Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

Ajankohtaista

22.11.2017

Kokeilukulttuurista vauhtia työhön ja hankkeisiin

Opetushallituksen kansainvälistymispalveluiden järjestämä Kokeilevan kehittämisen työpaja pidettiin Helsingin Paasitornissa 14.11.2017. Mukaan oli kutsuttu koulutuksen ja nuorisotyön toimijoita, joita kokeileva työskentelymalli innosti ideoimaan ja
etsimään uusia ratkaisuja työssä tunnistettuihin ongelmiin.

Työelämässä kaivataan nyt uusia ideoita ja innostusta, selvisi Opetushallituksen järjestämässä kokeilevan kehittämisen työpajassa jo alkumetreillä. Kyselyn mukaan koulutukseen ja nuorisotyöhön liittyvien hankkeiden jarruina toimivat usein paitsi aika- ja talousresurssit myös prosessien hitaus ja monimutkaisuus. Ideointiin ja työn sujuvuuden parantamiseen liittyvien vinkkien lisäksi osallistujat kaipaisivat uusia keinoja työyhteisön osallistamiseen, jotta työt siten jakautuisivat tasaisemmin.

– Kokeilukulttuurin vahvistaminen on yksi hallituksen kärkihankkeista ja olemme ottaneet sen käyttöön myös täällä Opetushallituksessa. Haasteenamme on asiakkaidemme tarpeiden tunnistaminen, jonka jälkeen voimme kehittää palveluitamme niiden pohjalta, tilaisuuden avannut Mauri Uusilehto kertoi.

Startup-maailmassa demoaminen ja pilotointi ovat jo vakiintuneita työtapoja, mutta perinteisissä organisaatiossa muutokset tapahtuvat hitaammin ja projektin hyötyjä pystytään arvioimaan usein vasta sen päätyttyä.

Osallistujien tehtävänä oli rakentaa torni pöydällä olevista papereista. Harjoitus simuloi oppimista yrityksen ja erehdyksen kautta.

Ongelmista kohti ratkaisuja

Kokeilukulttuurin tavoitteena on valitun idean tai ratkaisumallin testaaminen nopeasti ja pienellä budjetilla. Lähtökohtana on laajojen ja monimutkaisten kysymysten pilkkominen pieniksi kokonaisuuksiksi, joita testataan ja kehitetään aidossa toimintaympäristössä kokeilun tuottaman tiedon avulla.

– Tämä edellyttää epäonnistumisten sallimista ja niiden näkemistä yhtenä oppimisen keinoista, Opetushallituksen Terhi Liintola totesi.

Tärkeä pyrkimys kokeilevassa metodissa on lähestyä kysymyksiä ongelmakeskeisyyden sijaan ratkaisukeskeisesti. Tätä harjoiteltiin pari- ja ryhmätöiden avulla.

Ryhmäharjoituksessa tehtävänä oli löytää ongelma, joka koskettaisi kaikki osallistujia. Tämän jälkeen ongelma tuli esitellä muille faktana tai väittämänä, ei kysymyksenä. Esimerkkinä; ei kysyä, miksi nuorten osallistaminen on niin vaikeaa, vaan päätellä vaikeuksien johtuvan siitä, etteivät nuoret koe käytettyä opetuskeinoa motivoivina.

Väitteen todenmukaisuuden testaamiseen kokeilukulttuuri tarjoaa nopeita keinoja. Sellainen voisi olla esimerkiksi vaihtoehtoisen opetusmuodon testaaminen muutaman kuukauden ajan. Lyhyen kokeilun avulla väite voidaan joko todistaa tai hylätä ja siirtyä sen myötä seuraavaan vaiheeseen, joka on uusi välietappi työn kehittämisessä.

Kokeilukulttuurin menetelmiä harjoiteltiin ryhmäkeskusteluilla, jotka olivat samalla hyvä tilaisuus verkostoitumiseen.

”Työpaja rohkaisi ajatusmuutokseen”

Vaikka kolmen tunnin työpajassa ei vielä päästy ideoimaan varsinaisia kokeiluja, antoi se hyödyllisiä työkaluja kotiin viemisiksi.

– Työpaja oli innostava ja tarjosi hyvän irtioton omasta arjesta. Koen oppineeni selkeitä menetelmiä, jota voin hyödyntää työssäni suunnittelijana ja opettajana. Uskon, että ideoista on hyötyä erityisesti ihmisten osallistamisessa, Koulutuskeskus Salpauksessa työskentelevä Johanna Tuliainen sanoo.

Myös Hyvinkään-Riihimäen seudun Ammattikoulutussäätiössä nuorten työpajatoiminnan ALY-koordinaattorina työskentelevä Anna Holopainen koki itsensä työpajan päätteeksi inspiroituneeksi.

– Toimialamme on juuri nyt isossa murroksessa ja kokeiluja todella tarvitaan. Koen työpajan antaneen rohkaisua ja työkaluja ajattelutavan muutokseen ja uudenlaiseen tekemiseen. Toinen tosi arvokas asia oli verkostoituminen ja ryhmässä käymämme keskustelut. Koska ryhmässämme oli ihmisiä koulutusalan eri laidoilta, tarjosivat keskustelumme ahaa-elämyksiä, joilla peilata ja haastaa omia ajatuksiani.

Luen lisää hallituksen kärkihankkeesta: http://kokeilevasuomi.fi/karkihanke


(Teksti ja kuvat: Anna Väre /22.11.2017)