Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

Ajankohtaista

21.01.2011

Kilpailukykyiset asumispalvelut houkuttelevat opiskelijoita Suomeen

Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmä esittää opiskelija- ja tutkija-asumisen kehittämistä korkeakoulujen kansainvälistymisen tueksi. Työryhmä luovutti perjantaina mm. korkeakouluille, kaupungeille, opiskelijajärjestöille ja valtiolle annettuja suosituksia sisältävän muistionsa opetusministeri Henna Virkkuselle.

Työryhmän mielestä laadukkaat asumispalvelut ovat keskeinen kilpailutekijä rekrytoitaessa kansainvälisiä opiskelijoita ja tutkijoita Suomeen. Asumisen tulee täyttää riittävät laatuvaatimukset riippumatta opiskelijan kansallisuudesta, asunnontarjoajasta, opiskelupaikkakunnasta tai korkeakoulusta.

Laatua kohtuuhinnalla

Lähtökohtaisesti opiskelijoille ja tutkijoille tarjottavien asuntojen tulisi olla yhden hengen huoneita. Vuokran pitää olla kohtuullisessa suhteessa asukkaan kokonaistuloihin. Kulttuuri- ja varallisuuserojen vaikutus on otettava huomioon myös tutkija-asumisessa. Tarjolla täytyy olla sekä lyhyt- että pitkäkestoiseen asumiseen sopivia asumispalveluita.

Eri kansallisuuksia edustavia tutkinto-opiskelijoita olisi pyrittävä asuttamaan siten, että sijoittelu edistäisi opiskelijoiden verkottumista ja suhdetta suomalaiseen kulttuuriin.

Lisäksi on varmistettava, että Suomeen tuleva opiskelija tai tutkija saa tarvitsemaansa neuvontaa ja peruspalveluja.

Yhteistyössä on tiivistämisen varaa

Työryhmän mukaan asumispalvelujen kehittämisessä korkeakoulujen ja kaupunkien kannattaa tiivistää yhteistyötään. Korkeakoulukaupunkien tulee varmistaa riittävän tonttimaan tarjonta uudisrakentamiselle sekä etsiä opiskelija- ja tutkija-asuntojen peruskorjauksiin uusia ratkaisumalleja. Valtion tulisi taata riittävät resurssit opiskelija-asuntojen rakentamisen tukemiseen. Tutkija-asumisen eri rahoitusmuotoja on myös syytä selvittää.

Työryhmä esittää valtakunnallisen verkkopalvelun sekä alueellisten korkeakouluasumisen markkinapaikkojen kehittämistä asumispalvelujen tueksi.

CIMO luopuu asuntolatoiminnastaan

Työryhmä esittää lisäksi, että CIMOn asuntolatoiminnasta luovutaan viimeistään vuonna 2012. Tämä on perusteltua siksi, että pääkaupunkiseudulle on syntymässä muita vastaavia lyhytaikaisen tutkija-asumisen palveluita. Lisäksi asuntolakäytössä olevissa kiinteistöissä tullaan tekemään peruskorjauksia, jotka nostavat merkittävästi asumisen hintatasoa. Työryhmä kuitenkin toivoo, että asuntolat säilyvät jatkossakin opiskelija- ja tutkijakäytössä. CIMOn budjetissa asuntolatoiminnan määrärahoja siirretään stipenditoimintaan kompensoimaan opiskelijoiden ja tutkijoiden kasvaneita asumiskustannuksia.

Työryhmä ehdottaa, että opiskelija- ja tutkija-asumisen alueellisten palvelumallien kehittäminen, toimeenpano ja seuranta käynnistetään suositusten pohjalta kuluvan vuoden aikana. CIMO lähtee kehittämään valtakunnallista verkkopalvelua yhdessä korkeakoulujen ja muiden asumispalveluita tuottavien tahojen kanssa.

OKM:n verkkopalvelu: Korkeakoulujen kansainvälistymiseen liittyvät asumispalvelut -muistio

(21.1.2011/TL)