Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

Ajankohtaista

21.03.2011

Kiinnostus Grundtvig-oppimiskumppanuuksiin kasvoi

Helmikuussa päättyneellä Grundtvig-oppimiskumppanuuksien hakukierroksella hakemuksia saatiin Suomesta yhteensä 79, mikä on 32 % enemmän kuin edellisenä vuonna. Oppimiskumppanuushankkeen valtteja ovat sen keveä hallinnointi ja aihealueiden avoimuus. Kumppanuudet voivat itse valita teeman, jota työstetään yhdessä partnereiden kanssa.

Eniten hakemuksia tuli edellisten vuosien tapaan kansalaisopistoista, jotka jättivät yhteensä 13 hakemusta. Järjestöt ovat muutamassa vuodessa vakiinnuttaneet paikkansa aktiivisten Grundtvig-toimijoiden joukossa, ja järjestöt olivatkin 12:lla hakemuksella toiseksi suurin hakijaryhmä. Muita hakijaorganisaatioita olivat korkeakoulut, ammatilliset oppilaitokset, kesäyliopistot, aikuislukiot, kansanopistot, museot ja vankilat. Suomalaisten hakijoiden kirjo kattaa lähes kaikki Grundtvig-ohjelman kohderyhmät.

Hakemusten arviointi on alkanut ja sen päätyttyä on selvillä tämänvuotisten hakemusten sisältö ja niiden taso. Noin 60-70 % hakemuksista kohdistuu niihin aikuisiin, jotka ovat jostakin syystä heikommassa asemassa koulutuksen suhteen: maahanmuuttajiin, vankeihin, vammaisiin ja syrjäseutujen asukkaisiin. Jonkin verran mukana on aikuiskoulutuksen kehittämiseen tähtääviä sekä uusia luovia menetelmiä kehittäviä hankkeita.

Hakukierroksen tulokset saadaan juhannukseen mennessä. Viime vuonna Suomessa hyväksyttiin 52 % hakemuksista. Tänä vuonna CIMOn Grundtvig-ohjelman budjetissa ei tapahdu suuria muutoksia, joten Grundtvig-oppimiskumppanuuksien hyväksymisprosentti tullee olemaan suunnilleen edellisen vuoden tasolla.