Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

Ajankohtaista

11.12.2014

Kiina-ohjelmasta tukea kymmenelle uudelle hankkeelle

CIMOn Kiina-ohjelmassa myönnettiin 422 000 euroa tukea suomalaisten ja kiinalaisten korkeakoulujen koulutusyhteistyöhankkeisiin. Kaksivuotiset hankkeet aloittavat tammikuussa 2014.

Ohjelman kolmas hakukierros kiinnosti edelleen suomalaiskorkeakouluja mukavasti, hakemuksia saapui kaiken kaikkiaan 30. Kahden aiemman hakukierroksen tapaan yliopistot olivat hakijoina jonkun verran aktiivisempia kuin ammattikorkeakoulut ja tämä näkyi myös hyväksytyissä hankkeissa, joista 7 oli yliopistojen ja 3 ammattikorkeakoulujen koordinoimia hankkeita.

Kuten aiempina vuosina, haetuissa toiminnoissa korostuivat opetussuunnitelmayhteistyö ja yhteisten opintojakson suunnittelu, lisäksi reilussa neljänneksessä hankkeita suunniteltiin yhteis- tai kaksoistutkintoja kiinalaisten korkeakoulujen kanssa. Valtaosaan hanke-esityksistä sisältyi opiskelijaliikkuvuutta, jossa jatko-opiskelijoiden liikkuvuus korostui aiempiin hakukierroksiin nähden yhä selkeämmin.

Kaikki yliopistojen hanke-esitykset, joita kaikkiaan oli 19, sisälsivät tohtorikoulutettavien liikkuvuusjaksoja Suomen ja Kiinan välillä. Myös työelämäyhteistyötä sisältävien hankkeiden määrä kasvoi kahteen aiempaan hakukierrokseen nähden, lähes puoleen hakukierroksen 2014 hanke-esityksistä sisältyi jonkinlaista työelämän ja korkeakoulujen yhteistyötä.

Useissa hankkeissa tehdään yhteistyötä työelämän kanssa

Ammattikorkeakoulujen hyväksytyt hankkeet pureutuvat vahvasti Suomen ja Kiinan välisen elinkeinoelämän ja kaupan vahvistamiseen. Kaikissa hankkeissa tyoelämäyhteistyöllä on hyvin vahva rooli. Yhdessä hankkeessa käynnistetään kaksoistutkinto, jonka keskiössä ovat opiskelijoiden valmiuksien ja taitojen parantaminen Suomen ja Kiinan välisessä liiketoiminnassa, toisessa taas vahvistetaan Kiinaan liittyvien työelämätaitojen osuutta erityisesti kaupallisen alan opinnoissa ja kolmas keskittyy yleisemmin korkeakoulujen, työelämän ja teollisuuden yhteyksien vahvistamiseen erityisesti Kiinaan liittyen.

Monet yliopistojen koordinoimat hyväksyttyjen hankkeiden teemat pureutuvat ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin aiheisiin, kuten ilmanlaadun parantamiseen ja uusiutuvaan energiaan. Lisäksi yhdessä hankkeessa kehitetään terveysteknologian opetusta insinööritieteissä ja toisessa koulutetaan opiskelijoita terveysteknologian tuotekehityksen ammattilaisiksi. Kahdessa kaksivuotisessa hankkeessa parannetaan elintarvike- ja ruokaturvallisuutta: toisessa hankkeessa työelämäyhteistyön ja toisessa yhteisten maisteriopintojen kautta. Yhdessä hankkeista luodaan kansainvälistä koulutusstruktuuria esityksellisten pelien niiden kautta mahdollistuvien virtuaalisen toiminnan ympäristöjen tuottamiseen.

Rahoitettavat hankkeet (pdf)

Lue lisää

Kiina-ohjelmasta
Päättyneistä Kiina-hankkeista

(11.12.2014 / SL)