Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

Ajankohtaista

01.04.2011

Kieltenopetus ja maahanmuuttajien aikuiskoulutus suosikkeja Grundtvig-liikkuvuusapurahojen haussa

Aikuiskoulutushenkilöstön liikkuvuusapurahojen hakijamäärä säilyi alkuvuoden ensimmäisillä hakukierroksilla viime vuoden tasolla. Kieltenopettajat olivat täydennyskoulutusapurahojen suurin hakijaryhmä. Vierailuissa ja vaihdoissa ykkösaihe oli maahanmuuttajien aikuiskoulutus. Uutta oppia haetaan esimerkiksi luku- ja kirjoitustaidottomien maahanmuuttajien suomen kielen opetukseen.

Täydennyskoulutushakemuksista 40 % koski kieltenopetuksen uusia menetelmiä

Aidossa kieliympäristössä pidettäviltä kursseilta haetaan uutta osaamista mm. uuden teknologian, tarinankerronnan, draaman ja muiden menetelmien käyttöön kieltenopetuksessa. Muita suosittuja teemoja hakemuksissa olivat verkko-opetus, kulttuurienvälinen oppiminen ja taiteen käyttö oppimisprosessien tukena. Grundtvig-täydennyskoulutusapurahoja haki 14.1. päättyneellä hakukierroksella 63 henkilöä, joista 50 sai apurahan.

Ehdottomasti suosituin kohdemaa oli Iso-Britannia, jonne aikoi 25 % hakijoista. Heti sen kannoilla tuli Espanja. Suosittuja kurssikohteita olivat myös Saksa ja Kypros, joka on kokoonsa nähden erittäin aktiivinen kurssien järjestäjä.

Eniten hakijoita tuli kansalaisopistoista (25%). Ammattikorkeakoulut, yksityiset aikuiskoulutusta tarjoavat yritykset kuten kielikoulut sekä aikuislukiot olivat kukin edustettuina 10-13 %:n osuudella hakemuksista. Kansanopistoista, yliopistojen täydennyskoulutuskeskuksista, ammatillisen aikuiskoulutuksen oppilaitoksista, järjestöistä ja museoista saatiin muutamia hakemuksia kustakin. Hakemukseen ei kuitenkaan välttämättä tarvita taustaorganisaatiota, mikä mahdollistaa myös työttömänä olevien aikuiskouluttajien osallistumisen.

Räätälöityjen vierailujen osuus on kasvussa

Vierailuihin ja vaihtoihin tuli 1.2. päättyneessä haussa 15 hakemusta, joista 8 hyväksyttiin. Ilahduttavaa oli, että lähes kaikki hakemukset koskivat itse suunniteltuja ja omiin tarpeisiin räätälöityjä vierailuja. Vierailuilla tutustutaan toisen maan aikuiskoulutukseen, sen tiettyihin osa-alueisiin ja/tai organisaatioihin. Vain yksi hakemus koski konferenssimatkaa. Tässä onkin tapahtunut selkeä muutos toiminnon alkuajoista 2009, jolloin apurahoja haettiin suurimmaksi osaksi juuri konferensseihin.

Vierailuissa ja vaihdoissakin suosituin kohdemaa oli Iso-Britannia, jota seurasivat Tanska ja Ruotsi. Hakemuksista 40 % tuli ammattikorkeakouluista siitä huolimatta, että niiden henkilöstöstä vain täydennyskoulutuksen parissa työskentelevät voivat hakea Grundtvig-apurahaa. Vierailut kestävät yleisimmin 5 päivää, mutta pidemmät, muutamia viikkoja kestävät vierailut ovat yleistymässä. Sama trendi alkoi näkyä jo viime vuoden kuluessa.

Lue lisää:

Aikuiskoulutushenkilöstön liikkuvuusapurahat