Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

Ajankohtaista

04.11.2014

Kielivalmennus ja kielitestit alkavat korkeakouluopiskelijoiden Erasmus+ -liikkuvuudessa

Euroopan komissio tarjoaa loppuvuodesta 2014 alkaen Erasmus+ -vaihtoihin osallistuville korkeakouluopiskelijoille mahdollisuuden opiskella verkossa englannin, saksan, ranskan, espanjan, italian ja hollannin kieliä.

Samalla Erasmus+ -opiskelija- ja harjoittelijavaihtoihin näillä kielillä osallistuvien opiskelijoiden kielitaitoa aletaan testata sekä ennen vaihtoa että sen päätteeksi.

Kielivalmennus ja -testit tapahtuvat komission tätä varten teettämässä verkkopalvelussa. Opiskelija voi kartuttaa kielitaitoaan ajasta ja paikasta riippumatta ja saada myös näin vaihdostaan enemmän irti.

Kielitestien avulla opiskelija saa palautetta omasta oppimisestaan, komissio puolestaan saa systemaattista tietoa ohjelman vaikuttavuudesta kielitaidon osalta. Mitatuilla hyödyillä on merkitystä kun EU:ssa päätetään ohjelman rahoituksesta tai ohjelman jatkuvuudesta tulevaisuudessa.

Kielikurssit ovat opiskelijoille vapaaehtoisuuteen perustuva mahdollisuus parantaa kielitaitoaan, kielitestin sen sijaan tekevät kaikki Erasmus+ -vaihtoon valitut opiskelijat. Kielitestaukseen ja kielikursseihin tarvitaan lisenssit, jotka CIMO jakaa suomalaisille korkeakouluille. Opiskelija saa lisenssinsä omalta korkeakoulultaan.

Erasmus-opiskelijavaihtoja ja kielitaidon kehittymistä on selvitetty jo aiemmin

EU:n monikielisyyspolitiikan tavoitteena on, että jokainen EU:n kansalainen osaisi puhua äidinkielensä lisäksi ainakin kahta muuta kieltä.

Euroopan komission laajan Erasmus-vaikuttavuusselvityksen (2014) mukaan Erasmus-opiskelija- ja harjoittelijavaihtoon osallistuneista yli 90 % koki vaihdon kehittäneen myös nk. pehmeitä taitoja (soft skills), jollaisiksi selvityksessä luokiteltiin mm. kielitaito, vuorovaikutustaidot, joustavuus sekä ymmärrys toisista maista ja kulttuureista.

Selvityksen mukaan Erasmus-opiskelija- ja harjoittelijavaihdoilla on ylipäätään selvä positiivinen vaikutus vaihtoihin osallistuneiden elämään: kansainvälistä kokemusta hankkineet työllistyvät helpommin, saavat parempaa palkkaa ja vastuullisempia työtehtäviä.

Komission video (englanniksi, kesto n. 1 min.)
Youtube.com

Lue lisää

Erasmus+ -kielivalmennuksesta ja kielitesteistä
Erasmus+ -ohjelmasta korkeakoulutukselle
Piilotettu osaaminen -selvityksestä
Kansainvälisyys kannattaa – tutkitusti! (3.10.2014)

(4.11.2014 / VZ)