Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

Ajankohtaista

07.12.2017

Ulkomaanjaksolla opiskelijalle on tärkeää kielitaidon kehittäminen – Miksi se voi olla haasteellista?

Erasmus+ -liikkuvuusjaksolle osallistuvat ammatillisen koulutuksen opiskelijat ja henkilöstö vastaavat kotiin palattuaan loppuraportoinnin yhteydessä kyselyyn (EU Survey). Lomakkeessa kysytään muun muassa kielitaidosta, motivaatiosta, tyytyväisyydestä saatuun opetukseen ja ohjaukseen, matkajärjestelyistä ja opituista taidoista. Vuonna 2015 alkaneissa ja keväällä 2017 päättyneissä hankkeissa vastaajia oli yhteensä 2789, joista opiskelijoita oli 2271 ja opettajia ja muita ohjaajia 518. Tämä juttu pohjautuu opiskelijoiden vastauksiin.

Ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden ulkomaan työssäoppimisjakson tavoitteet

Ammatillisen koulutuksen opiskelijoita motivoi ulkomaille lähdössä eniten kielitaidon parantaminen ja mahdollisuus tavata uusia ihmisiä, mutta mitä haasteita näihin tavoitteisiin liittyy ulkomailla?

Paikallisen kielen taitamisesta on hyötyä

Suomalaisilla nuorilla on tunnetusti hyvä englannin kielen osaaminen. Viidesosa opiskelijoista sanookin, että heillä oli jo ennen lähtöä sujuva kielitaito. Monissa Euroopan maissa nuorten kielitaito ei kuitenkaan ole yhtä korkealla tasolla, ja toisinaan vastaanottavassa organisaatiossakaan ei juuri osata englantia.

“Because of the language barrier I had with the contact person of the receiving institution it was rather hard to communicate or ask questions related to the whole internship.”

“Our contact person didn't speak english. So it was hard to get help.”

Yhteisen kielen puuttuminen vaikeuttaa oleellisesti muihin opiskelijoihin tutustumista. Kommunikaatio ja integroituminen paikallisiin opiskelijoihin on pitkälti kiinni yhteisestä kielestä.

”Everything was organized very good, but communication was difficult, because not all the students spoke good English.”

Opiskelijat olivat myös sitä mieltä, että he olisivat itse voineet opiskella paikallista kieltä. Paikallisen kielen osaamisesta olisi hyötyä paitsi muihin ihmisiin tutustumisessa myös paikallisen kulttuurin ymmärtämisessä.

“I should have been more active in learning Portuguese language. “

”Italiaan matkustavien tärkeää osata italian kieltä!”

Tästä huolimatta 74% opiskelijoista koki kehittyneensä ulkomaanjaksonsa tärkeimmässä kielessä, mikä 86%:lla osallistujista oli englanti. Jopa 56% vastaajista koki kehittyneensä myös jossain toisessa kielessä ulkomaanjakson aikana.

Tuutorointi auttaisi tutustumaan paikallisiin

Seitsemälle kymmenestä opiskelijasta oli tärkeää tavata uusia ihmisiä ulkomailla. Noin 60% vastaajista koki tutustuneensa hyvin tai erittäin hyvin paikallisiin tai muihin kansainvälisiin opiskelijoihin. Osa opiskelijoista koki, ettei muihin opiskelijoihin tutustuminen koskenut heitä, sillä he tekivät ulkomaanjaksonsa työharjoittelupaikassa. Jotkut opiskelijat jäivät kuitenkin kaipaamaan kontakteja:

“Did not get the chance to meet any other students.”

“Didn’t talk or see so much other Erasmus students while being there”

“We did not get to interact with local students almost at all. We held a presentation at their school but that was it.“

Muutama opiskelija ehdotti tuutorointia:

"It would have been nice, if there were tutor-students from the local vocational school to help us to adjust more. There were no such activity available."

Mitä taitoja ulkomailla opitaan?

Opiskelijat kokevat oppineensa ulkomaanjaksonsa ansiosta arvostamaan erilaisia kulttuureja sekä olevansa kykeneväisempiä tekemään yhteistyötä eri taustoista ja kulttuureista olevien ihmisten kanssa. Myös itsevarmuus lisääntyy ulkomaankokemuksen ansiosta: opiskelijat ovat vakuuttuneempia ja varmempia omista kyvyistään. Uteliaisuus ja avoin mieli uusia haasteita kohtaan kehittyvät ulkomailla, samoin taidot mukautua ja toimia uusissa tilanteissa. Puolet opiskelijoista on vahvasti sitä mieltä, että voi nyt helposti kuvitella työskentelevänsä ulkomailla jossain vaiheessa tulevaisuudessa.

Opiskelijat saavat ulkomaanjaksoltaan myös ammatillisesti paljon irti. Yli 80% kokee vahvasti tai jonkun verran kehittäneensä ammatillista osaamistaan. Yli 80% on vahvasti tai jonkin verran samaa mieltä siitä, että oppi etsimään ratkaisuja vaikeissa tai haastavissa tilanteissa. Lähes 85% on joko vahvasti tai jossain määrin samaa mieltä siitä, että osaa ulkomaanjakson ansiosta paremmin suunnitella ja toteuttaa oppimistaan itsenäisesti. Myös merkittävä osa kokee tiimityöskentelytaitojensa parantuneen.

"THANK YOU SO MUCH for this opportunity!!! It is VITAL to send people abroad to see, observe and learn from other locations, countries, cultures. I always say that it should be OBLIGATORY for each and everyone to go to live/work in another country AT LEAST a month, minimum... It is vital not only workwise but also - and maybe even more importantly so - humanwise, to grow mentally and broaden the view for everything. So, thank you again, you are doing important work and support!!”

“Yksinkertaisesti tiivistettynä ulkomaanjakso oli minulle ammatillisesti, kulttuurisesti ja sosiaalisesti antoisa ja avartava kokemus.”

Kaiken kaikkiaan Erasmus+ ammatillisen koulutuksen liikkuvuusohjelmaan osallistuneet opiskelijat ja henkilökunta ovat erittäin tyytyväisiä ulkomaanjaksoihinsa. Vuoden 2015 osallistujaraporttien tilastot kertovat erittäin positiivisista oppimiskokemuksista ympäri Eurooppaa.

“Thank you ! This was the best experience in my life this far!“

"Trip was really rewarding and I'm really thankful for everyone who made this possible. I enjoyed my every second in Hungary and I learned lot of that country! I met lot of new persons which became really good friend to me and I am sure that I will visit Hungary again.”

Suorat lainaukset vuoden 2015 hankkeiden osallistujaraporttien kyselystä.

Jutun on kirjoittanut Nina Lehti, Kansainvälistymispalveluiden ammatillisen koulutuksen harjoittelija kesältä 2017