Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

Ajankohtaista

23.01.2012

Kelan opintotukitilastot: Britannia on edelleen suomalaisten tutkinto-opiskelijoiden suosikki

Lukuvuonna 2010–2011 opiskeli ulkomaisissa korkeakouluissa 5052 suomalaista koko tutkinnon suorittajaa, jotka rahoittivat opintojaan Kelan myöntämällä opintotuella. Lisäksi muilla koulutusasteilla opiskeli reilut 400 suomalaista, joista yli puolet (268) ammatillisessa oppilaitoksessa. Ulkomaille Kelan tuella suunnanneiden opiskelijoiden kokonaismäärä kasvoi edellisestä lukuvuodesta lähes 500 henkilöllä, joista 460 opiskeli korkeakouluissa.

Valtaosa (4148) suomalaisista opintotuen saajista opiskelee toisen EU-maan korkeakoulussa. Ylivoimaisesti suosituin opiskelumaa on Britannia, jonka korkeakouluissa opiskeli viime lukuvuonna 1727 suomalaista. Seuraavaksi eniten opiskeltiin Ruotsissa (814), Virossa (528), Saksassa (253), Alankomaissa (215) ja Tanskassa (127). Euroopan ulkopuolisten maiden kärjessä olivat Yhdysvallat (337) ja Australia (126).

Suomalaisopiskelijoiden suosiossa olivat erityisesti humanistiset tieteet, joita opiskeli 2041 henkilöä, sekä taloustieteet (953), yhteiskunta- ja käyttäytymistieteet (733) ja taidealojen ylempi koulutus (516).

Kelan opintotuella ulkomailla opiskelevien suomalaisten määrä laski 2000-luvun alusta lukuvuoteen 2006–2007 saakka. Nyt ollaan taas vuosituhannen alun määrissä.

Britannia on säilyttänyt asemansa suosituimpana kohdemaana koko ajan. Kärkimaiden joukko on muutenkin pysynyt suunnilleen samana. Uutena tulokkaana tässä joukossa on Alankomaat, jossa opiskelevien määrä on kasvanut tasaisesti. Reippain nousija suomalaisten suosikkimaissa on kuitenkin Viro, jossa opiskelevien määrä on tuplaantunut 2000-luvun puolivälin jälkeen. Muiden kärkimaiden opiskelijamäärät ovat pienempiä kuin vuosituhannen alussa.

Kelan opintotukitilastoista saa suuntaa antavaa tietoa ulkomailla opiskelevien suomalaisten tutkinto-opiskelijoiden määrästä. Näiden tilastojen ulkopuolelle jäävät ne opiskelijat, jotka rahoittavat opintonsa muulla tavoin.

Koko tutkintoa suorittavien lisäksi ulkomailla opiskelee vuosittain tuhansia suomalaisia vaihto-opiskelijoita, joiden liikkumista tilastoi CIMO. CIMOn tilastojen mukaan suomalaisista korkeakouluista lähti vuonna 2010 vaihtoon 10 123 opiskelijaa. Lukuvuonna 2010–2011 opiskelijavaihdossa olleista 7874 sai Kelan opintotukea.

Lue lisää

CIMOn tilastot: Vaihto-opiskelu korkeakouluissa ja Suomalaiset tutkinto-opiskelijat ulkomailla (CIMOn kooste KELAn tilastoista)

Muualla verkossa

Kela: Koko tutkinto ulkomailla

Kelan opintoetuustilastot

(23.1.2012 / TL)