Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

Ajankohtaista

20.12.2016

Kehitysmaiden korkeakoulutusta vahvistettiin 9,7 miljoonalla eurolla

HEI ICI -ohjelman 23 yhteistyöhanketta onnistui hyvin, kertovat loppuraportit.

Higher Education Institutions Institutional Cooperation Instrument (HEI ICI) -ohjelma tukee suomalaisten ja kehitysmaiden korkeakoulujen välisiä yhteistyöhankkeita, joiden avulla vahvistetaan kehitysmaiden korkeakoulutusta. Hankkeissa kehitetään korkeakoulujen opintoalakohtaisia, metodologisia, pedagogisia ja hallinnollisia valmiuksia. Ulkoasiainministeriö rahoittaa ohjelman Suomen kehitysyhteistyövaroista ja CIMO toimii sen hallinnoijana.

Vuosina 2013–2015 toimineet hankkeet ovat jättäneet loppuraporttinsa CIMOlle. Niiden perusteella hankkeet saavuttivat tavoitteensa: Yhteistyöllä on edistetty hyvin Suomen kehityspoliittisten, sektori- ja alakohtaisten – esimerkkeinä vaikka metsäsektori ja koulutusala – tavoitteiden toteutumista sekä yhteistyömaiden omia kansallisia kehityssuunnitelmia. Toiminta on ollut myös linjassa kehitysmaiden korkeakoulujen omien tarpeiden kanssa.

Laatua korkeakoulutukseen

Hankkeissa olivat pääosissa kehitysmaiden korkeakoulutuksen laadun sekä tutkimus- ja opetusympäristöjen kehittäminen.

Miltei kaikki hankkeet sisälsivät opintojaksojen ja uusien opetusmenetelmien kehittämistä sekä opettajien koulutusta. Yhteensä noin 3000 opettajaa osallistui hankkeiden järjestämiin koulutuksiin. Opetus- ja tutkimusympäristöjä kehitettiin esimerkiksi varustamalla laboratorioita ja ottamalla käyttöön erilaisia etäopetuksen oppimisympäristöjä.

Tukemalla koulutusta kehitysmaissa edistetään osaamista,
toimivan, tehokkaan ja tasa-arvoisen yhteiskunnan rakentumista,
yrittäjyyttä, kestävää kehitystä ja vähennetään köyhyyttä.

Tavoiteltu korkeakoulujen roolin vahvistaminen yhteiskuntien kehityksessä näytti myös toteutuneen. Tämä näkyi mm. laajoina kontakteina niin elinkeinoelämään, ministeriöihin, paikallisiin viranomaisiin, järjestöihin kuin toisiin koulutusorganisaatioihin.

23 hanketta
  • tukea yhteensä 9,7 miljoonaa euroa
  • maat, alat, avainluvut ym. infografiikkana (en)
  • toimintakausi 1.3.2013–31.12.2015
  • 78 korkeakoulua 19 maasta
  • 17 uutta koulutusohjelmaa (2 tohtoritason, 10 maisteritason ja 4 kandidaattitason tutkintoa sekä 1 diplomiohjelma), uusia opintojakso ja uudistettuja tutkintoja
  • noin 3000 opettajaa (joista 1435 naisia) osallistui 18 kurssille ja 27 etäopetuskurssille
  • 2814 opiskelijaa (joista 1760 naisia) osallistui 545 kurssille ja 92 etäopetuskurssille
  • yhteistyötä 144 yrityksen ja 33 muun organisaation (ministeriöt, lähetystöt jne.) kanssa
  • 12 julkaisua ja 42 artikkelia

Myös HEI ICI -hankkeissa näkyi se, että sosiaalinen ja taloudellinen kehitys on riippuvainen naisten aseman kehittämisestä ja parantamisesta. Hankkeissa poistettiin koulutukseen pääsyn esteitä, edistettiin elinikäistä oppimista ja sukupuolten tasa-arvoa kehittämällä esimerkiksi etäopetusta ja opintomahdollisuuksia erilaisille oppijaryhmille.

Yhteydet elinkeinoelämään aluillaan

Hiljattain selvitettiin myös HEI ICI -hankkeiden elinkeinoelämäyhteyksiä. Tuloksena saatiin tietoa varsin laajoista, mutta vielä aluillaan olevista kontakteista yrityksiin. Yritysten kanssa on suunniteltu yhteisisiä projekteja ja tutkimushankkeita, suomalaisyritykset olivat tuottaneet hankkeille palveluita tai teknistä tukea. Yrityksiin oli järjestetty opintovierailuja sekä kehitysmaissa että Suomessa. Opiskelijat olivat saaneet yrityksiltä myös opinnäytetöiden aiheita.

Yhteistyö korkeakoulujen kanssa on yrityksille hyvä keino tutkia liiketoimintamahdollisuuksia laajenevilla markkinoilla ja luoda yhteyksiä nuoreen, dynaamiseen työvoimaan, joka tuntee sekä paikallista kulttuuria että lainsäädäntöä. Korkeakoulut voivat toimia siltana yhteisille innovaatio- ja tutkimusverkostoille.

Varsin moni hanke haki jatkorahoitusta uudesta HEI ICI -ohjelmasta. Ulkoasianministeriö päättää rahoitettavat hankkeet ensi vuoden puolella.

HEI ICI Programme synthesis report 2013-2015 (pdf)

Lue lisää

HEI ICI -ohjelmasta

(20.12.2016 | KP)