Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

Ajankohtaista

18.04.2012

Kehitysmaiden ja Suomen korkeakoulujen yhteistyöhön 1,75 miljoonaa euroa

Liikkuvuutta ja yhteistyötä Suomen ja kehitysmaiden korkeakoulujen välillä edistävästä North–South–South-ohjelmasta on myönnetty tukea yhteensä 16 uudelle verkostolle lukuvuosille 2012–2014 ja lisätukea lukuvuosina 2011-2013 käynnissä oleville yhteistyöverkostoille.

Valinnoissa painotettiin hankkeiden kehityspoliittista vaikuttavuutta: niiden tarkoituksena on mm. vahvistaa pysyvästi kehitysmaiden korkeakoulujen omaa kapasiteettia. Ohjelma rahoitetaan ulkoasiainministeriön kehitysyhteistyövaroista.

Tukea verkostojen toimintaan

Rahoitusta myönnettiin yhteensä 1 745 949 €, josta 1 318 185 € uusille hankkeille lukuvuosille 2012-2014 ja 427 764 € lisäapurahoina opiskelija- ja opettajaliikkuvuuteen jo käynnissä oleville verkostoille lukuvuodelle 2012-2013. Nyt myönnetyillä tuilla tulee liikkumaan arviolta 165 opettajaa ja 240 opiskelijaa.

Uusia aloitteita ja verkostoja

Tukea myönnettiin 13 yliopistojen sekä 3 ammattikorkeakoulujen koordinoimalle verkostolle, joista 10 oli aivan uusia. Hakemuksia saapui yhteensä 26 kpl.

North-South-­South-ohjelmasta tuetaan opiskelijoiden ja opettajien liikkuvuutta, verkostoitumista tukevia toimia sekä intensiivikursseja. Intensiivikurssit kestävät 1–10 viikkoa ja ne järjestetään aina kehitysmaiden korkeakouluissa. Nyt tukea myönnettiin 14 intensiivikurssille, jotka käsittelevät mm. ICT-alaan, logistiikkaan ja matkailuun liittyviä aiheita eri näkökulmista.

Maa- ja alajakauma

Nyt myönnetty tuki uusille verkostoille kattaa opintoaloja teknologiasta taiteisiin, ja ensimmäistä kertaa ohjelmasta rahoitetaan eläinlääketieteen verkostoa. Haku kattoi nyt toista kertaa kaikki kehitysmaat, jotka ovat kelpoisia vastaanottamaan julkisia kehitysyhteistyövaroja, eli nk. ODA-maat.

Uusilla verkostoilla on lukuvuosina 2012-2014 etelän kumppanikorkeakouluja mukana 37 yhteensä 18 eri maasta. Suosituimpia yhteistyömaita ohjelmassa ovat aiempien vuosien tavoin Etelä-Afrikka, Kenia ja Tansania (mukana 5 verkostossa) ja Namibia (mukana 4 verkostossa). Uusista maista rahoitusta myönnettiin yhdelle verkostolle Laajemman Euroopan aloitteen maista, minkä myötä Georgia ja Valko-Venäjä ovat mukana verkostoyhteistyössä.

Ohjelman arviointi vuonna 2012

North-South-South-ohjelmasta rahoitetaan tällä hetkellä yhteensä 45 verkostoa, joista 65 % on Afrikan, 19 % Euroopan, 13 % Aasian ja 3 % Etelä-Amerikan maiden kanssa tehtävää verkostoyhteistyötä.

North-South-South-ohjelma arvioidaan myöhemmin tänä vuonna ja ohjelman jatkosta ja mahdollisista seuraavista hakukierroksista päätetään arvioinnin jälkeen. Näistä tiedotetaan CIMOn verkkosivuilla.

Lisätietoa North-South-South-ohjelmasta ja hakukierroksesta: http://www.cimo.fi/ohjelmat/north-south-south