Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

Ajankohtaista

29.05.2012

Kehittämishankkeiden parhaimmistoa koottu komission verkkosivuille

Leonardo da Vinci –ohjelmasta on vuosina 2007-2011 rahoitettu Euroopassa yli 1500 kehittämishanketta. Rahaa ammatillisen koulutuksen kehittämiseen kansainvälisessä yhteistyössä on käytetty yli 380 miljoonaa euroa.

Leonardo-hankkeet ovat mahdollistaneet tiiviin yhteistyön eri toimijoiden kuten oppilaitosten, työelämän ja viranomaisten välillä, ja sitä kautta eri maiden kokemuksista ja hyvistä käytännöistä oppimisen. Erityisesti ammatillisen koulutuksen työelämävastaavuus ja opettajien ja kouluttajien osaaminen ovat olleet kehittämisen kohteina.

Hankkeiden tulosten levittämiseksi ja näkyvyyden lisäämiseksi, komissio on kerännyt verkkosivuilleen hyviksi arvioituja kehittämishankkeita. Hankkeet on ryhmitelty seitsemään kategoriaan ohjelman painopisteiden mukaisesti. Hankkeiden tarkemmat kuvaukset on luettavissa ADAM-tietokannasta.

Esimerkkejä suomalaisista hankkeista

Turun ammatti-instituutin koordinoimassa Get Set – Be Ready To Go –hankkeessa kehitettiin työkirja, joka auttaa aikuista oppijaa tutustumaan omiin mahdollisuuksiinsa aikuisopiskelijana, kehittämään omia taitoja ja suunnittelemaan yksilöllistä tietä työelämässä.

Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenian koordinoimassa hankkeessa Health Care Teachers Against Violence (HEVI) parannettiin opettajien tietoja parisuhdeväkivallasta ja kehitettiin heidän taitojaan kohdata parisuhdeväkivallan ehkäisyyn liittyviä haasteita sosiaali- ja terveysalan koulutuksessa ja käytännön työssä.

Best Leonardo da Vinci Cooperation Projects -sivusto komission sivuilla

ADAM-tietokanta

29.5.2012/HN