Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

Ajankohtaista

13.02.2012

Kehittämishankkeiden hakemusten määrä kasvoi viime vuodesta

Innovaation siirto -hankkeiden hakemuksia jätettiin 18 kpl helmikuussa päättyneellä vuoden 2012 hakukierroksella. Hakemusten määrä kasvoi kuudella viime vuoteen verrattuna. Rahoitusta haettiin yhteensä noin 3,6 miljoonaa euroa. Keskimääräinen haettu tuki oli noin 199 000 euroa. Innovaation siirto -hankkeiden rahoitukseen on varattu tämän vuoden Leonardo-budjetista noin 1,395 miljoonaa euroa, jolla voidaan rahoittaa 6–7 hanketta.

Haetuista hankkeista puolet on ammatillisten oppilaitosten koordinoimia. Neljässä hakemuksessa koordinaattorina on ammattikorkeakoulu ja lopuissa yritys tai yhdistys.

Hakemukset jakautuivat painopisteittäin seuraavasti:

  • Ammatillisen koulutuksen ja työelämän välinen yhteistyö: 8 kpl
  • Opettajien ja kouluttajien osaamisen kehittäminen: 2 kpl
  • Avaintaidot ammatillisessa koulutuksessa: 5 kpl
  • Ammatillisen koulutuksen liikkuvuusstrategioiden kehittäminen ja siirtäminen: 2 kpl
  • ECVET – oppimistulosten ja tutkintojen läpinäkyvyys ja tunnustaminen: 1 kpl
  • Ammatillisen koulutuksen laadunvarmistusjärjestelmien kehittäminen: 0 kpl

Komissio edellyttää, että valinnassa otetaan huomioon hankkeiden tasainen jakauma painopisteittäin. Hakemusten arviointi Suomessa ajoittuu maalis-huhtikuulle. Lopulliset päätökset rahoitettavista hankkeista saadaan heinäkuussa.

(OL 13.2.2012)