Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

Ajankohtaista

22.01.2014

Kansainvälisyyttä parhaimmillaan - konkareiden opit käyttöön arjessa ja uusissa hankkeissa

CIMOn juuri ilmestyneessä ”Miten me sen teimme” –julkaisussa neljä erilaista kokenutta aikuiskoulutustoimijaa kertoo kokemuksistaan ja antaa vinkkejä kansainväliseen yhteistyöhön. Julkaisun kokosi Jenni Pätäri.


Sastamalan opistossa kansainvälinen toiminta on juurtunut osaksi opiston perustoimintaa sekä laajentanut sen kurssi- ja seminaaritarjontaa. Kansainvälisistä vieraista ovat hyötyneet myös paikalliset yritykset. Opisto näkyy ja kuuluu paikkakunnalla, mutta myös valtakunnallisesti ja kansainvälisesti. Maaseudulta maailmalle on siis mahdollista Sastamalassa – verkon kautta tai hankematkoille osallistumalla.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Osallisuuden edistämisen yksikkö (OSET) on koordinoinut kahta isoa, monenvälistä Grundtvig -hanketta. Hankkeissa kehitettiin kansainvälisenä yhteistyönä toimintamalleja mielenterveyskuntoutujien osallistamiseen ja edistettiin klubitalotoiminnan leviämistä Suomessa. Kuntoutuminen liittyy paljolti oppimiseen, todettiin hankkeissa. Näitä malleja voivat myös kunnat hyödyntää palvelutuotannossaan. Yhteishenkeä isossa hankkeessa loivat partneriorganisaatioiden välisenä parityönä toteutetut kansalliset tiedotusseminaarit. Kotimaassa eri rahoitusohjelmien väliset yhteiset tilaisuudet tehostaisivat hyvien käytäntöjen ja toimintamallien leviämistä.

Oulun aikuislukion kansainvälinen yhteistyö on muuttunut entistä strategisemmaksi. Sitä peilataan kaupungin kv-strategiaan. Alueellinen ja valtakunnallinen yhteistyö on laajentunut Grundtvig -hankkeiden myötä etenkin aikuislukion vankilaopetuksessa. Hanketyön ongelmia on ratkottu luovasti ja kielitaito on kehittynyt osallistumalla.

Tampereen Aikuiskoulutus TAKK on pitkän linjan kansainvälistäjä. Hanketoiminta on integroitu oppilaitoksen yksiköiden toimintaan ja vastuu kv-toiminnasta on hajautettu yksiköihin. Tämän on todettu edistävän parhaiten kansainvälisen osaamisen leviämistä ja hiljaisen tiedon siirtymistä yksiköissä.

Lue lisää kokemuksista ja neuvoista aloittelijoille:
Miten me sen teimme - Aikuiskoulutusorganisaatioiden hyviä käytäntöjä kansainvälisessä yhteistyössä (pdf)

(PK/22.1.2014)