Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

Ajankohtaista

21.09.2016

Riikka Suhonen ja Tuovi Ronkainen Kansainvälisyyttä kaikille! -työpajassa

Kansainvälisyyttä kaikille! -hankkeen työpajassa etsittiin keinoja tasa-arvon edistämiseksi

CIMOssa pidetään tänä vuonna esillä tasa-arvon tematiikkaa Kansainvälisyyttä kaikille! -hankkeen avulla. Taustalla on muutaman vuoden takainen selvitys, jonka tulosten mukaan kaikilla ei ole samanlaisia mahdollisuuksia olla mukana kansainvälisessä toiminnassa. Hankkeen osana kutsuttiin oppilaitosten väkeä syyskuun alussa työpajaan, jossa mietittiin yhdessä CIMOlaisten ja Opetushallituksen edustajien kanssa konkreettisia keinoja tasa-arvon edistämiseksi.

Kansainvälisyyttä kaikille! -hankkeessa halutaan tarjota oppilaitoksille hyviä toimintamalleja ja työkaluja kansainvälistymisen tasa-arvon edistämiseen. Tavoitteena on myös vaikuttaa nuorten – erityisesti nuorten miesten – asenteisiin. Tätä on tehty yhdessä kahden suositun tubettajan, Roni Backin ja Arttu Lindemanin kanssa. Nuorten miesten kansainvälistymisen hyödyistä kertovat videot on muutamassa viikossa katsottu yli 150 000 kertaa.

Hankkeessa kansainvälisyyttä katsotaan laajassa merkityksessä ja tuodaan esille sitä, että kyse on paljon muustakin kuin ulkomaille lähtemisestä. – Haluamme herätellä nuoria huomaamaan, että kansainvälisyys on jo osa heidän elämäänsä ja hyvä juttu. Kansainvälistä kokemusta karttuu arkisesti siinäkin, kun käy koulua maahanmuuttajataustaisten nuorten kanssa, pelaa nettipelejä tai seuraa ulkomaisia tubettajia, sanovat CIMOssa hanketta vetävät Hanna Isoranta ja Anne Siltala.

Ideaalimaailmassa kansainvälisyys on olemassa oleva asia, jota ei tarvitse erikseen mainita

Marika Antikainen, Ari Hannus ja Paula Pietilä Kansainvälisyyttä kaikille! -työpajassa

Tasa-arvoasioiden eteen on tehty töitä, mutta esimerkiksi liikkuvuustilastot kertovat edelleen siitä, että kansainvälistyminen on tyttöjen juttu: suurin osa ulkomaille opiskelemaan lähtevistä on naisia. Kansainvälistymiskokemukset tuppaavat myös kasautumaan samoille aktiivisille ihmisille, jotka hankkivat kokemuksia yhä uusia vaihtoehtoja hyödyntämällä. Toisaalla ovat nuoret, joita asia ei kiinnosta ollenkaan ja jotka myös kotikansainvälistyminen jättää kylmäksi.

Työpajassa pohdittiin kouluttaja Miika Kekin johdolla sitä, kuinka näitä passiivisia ja toisaalta myös eri syistä muita heikommassa asemassa olevia nuoria voisi tavoittaa.

Perusasiaksi todettiin se, että nykyään helposti erilliseksi ja ylimääräiseksi asiaksi nähtävä kansainvälisyys rakennettaisiin sisälle oppilaitoksen opintosuunnitelmiin, työmenetelmiin ja toimintakulttuuriin. Tämä altistaisi kaikki oppilaat kansainvälisyydelle riippumatta siitä, ovatko he siitä kiinnostuneita vai eivät. Samaa lopputulosta palvelisi myös se, että kaikki kurssit olisivat yhteisiä, jolloin esimerkiksi vaihto-oppilaat ja -opiskelijat sekä maahanmuuttajataustaiset oppilaat opiskelisivat samoilla tunneilla ja ryhmissä muiden kanssa. Hyvin tärkeänä pidettiin myös vertaisvaikuttamista ja kokemusten välittämistä, mitä pitäisi tukea ja mille pitäisi löytää luontevia tilaisuuksia.

Vanhemmat, oppilaitosten henkilöstö ja päättäjät avainasemassa

Työpajaan osallistujien mielestä erityisesti alle korkeakouluikäisten vanhemmat ovat tärkeä nuoriin vaikuttamisen kanava: heidän roolinsa mm. jatkokoulutuksen valinnassa on keskeinen. Tästä syystä esimerkiksi vanhempainilloissa olisi hyvä kertoa nuorille tarjolla olevista vaihtoehdoista, jo kansainvälistyneiden kokemuksista ja kansainvälisyyden hyödyistä. Vanhempia kannattaa kannustaa myös omienkin kansainvälisyyskokemusten hankintaan. Kodin tarjoaminen vaihto-oppilaalle on huikean avartava mahdollisuus koko perheelle, mutta pienimuotoisemmin samanlaisiin kokemuksiin pääsee vaikkapa vaihto-opiskelijan ystäväperheeksi ryhtymällä.

Oppilaitoksen henkilöstön rooli on tunnistettu useissa selvityksessä keskeiseksi kansainvälisyyden edistämisessä ja tästä työpajassa oltiin aivan samaa mieltä. Paljon on kiinni yksilöiden omasta kiinnostuksesta ja aktiivisuudesta, mutta myös oppilaitoksen johdon tuki ja kansainvälisyysmyönteisyys on tarpeen. Henkilöstön osallistuminen kansainväliseen toimintaan pitäisi nähdä ammatillisen osaamisen kehittämisenä, joka saisi näkyä myös kehityskeskusteluissa ja työsuunnitelmissa. Oleellista on myös resurssien varmistaminen esimerkiksi turvaamalla ulkomaanjaksolla olevan sijaisuusjärjestelyt.

Työpajassa mietittiin keinoja myös päättäjien kansainvälisyysmyönteisyyden herättämiseen ja ylläpitämiseen. Konkreettinen tapa saada päättäjien huomiota on kertoa esimerkiksi paikallislehdissä niiden urallaan menestyneiden tarinoita, joiden menestyksessä kansainvälisyys on ollut avaintekijänä. Yhtälailla on hyvä osoittaa suvaitsevaisuuden ja työelämätaitojen kasvamisen kaltaisia immateriaalisia hyötyjä. Omat myönteiset kokemukset ovat valttia päättäjienkin kohdalla. Tähän kannattaa panostaa ja järjestää mahdollisuuksia esimerkiksi viemällä vaihto-opiskelijat tapaamaan oppilaitoksen rehtoria.

Katso myös

Lisää tietoa hankkeesta: Kansainvälisyyttä kaikille!

(21.9.2016 | TL)