Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

Ajankohtaista

03.09.2013

Kansainvälisyys ei katso ikää

CIMOn aikuiskoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen yksiköt ovat mukana Elinikäisen oppimisen kampanjaviikolla Innostu oppimaan. Meitä voi jututtaa viikon päätapahtumassa Vanhalla ylioppilastalolla 4.9.

Kerromme mm. uusista lukutaitoaiheisista Grundtvig-workshopeista, jotka tarjoavat mahdollisuuden eurooppalaiseen täydennyskoulutukseen aikuisten lukutaidon opetuksesta. Tilaisuus on ainutkertainen, sillä workshopeja järjestetään vain elokuun 2014 loppuun saakka. Sen jälkeen toiminto lakkaa. Workshopeihin voivat hakeutua kaikki aikuisten luku- ja kirjoitustaidon opetuksen parissa toimivat.

Annamme myös ajankohtaista tietoa siitä, mitä ensi vuonna käynnistyvä Erasmus+ -ohjelma tuo mukanaan ammatillisen ja aikuiskoulutuksen sektoreille. Tule toteamaan kanssamme, että kansainvälisyys ei ole vain nuorten etuoikeus!

Elinikäisen oppimisen kampanjasivut: http://www.innostuoppimaan.fi/2013/

Grundtvig-ohjelma: www.cimo.fi/grundtvig

Leonardo da Vinci –ohjelma: www.cimo.fi/leonardo

(3.9.2013 / RV)