Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

Ajankohtaista

06.10.2015

Kansainvälinen yhteistyö ammatillisessa koulutuksessa täydentää kansallisia tavoitteita

Euroopan komission tilaamassa, ICF Internationalin tekemässä selvityksessä ”Building knowledge on international cooperation in VET” tarkastellaan EU:n koordinoiman strategisen lähestymistavan lisäarvoa ammatillisen koulutuksen EU:n ulkopuolella tapahtuvalle yhteistyölle.

Globalisaation nopeasti muuttamille työmarkkinoille tarvitaan yhä ammattitaitoisempaa työvoimaa ja osaamisen kehittämistä myös työurien aikana. Selvityksessä pohditaan muun muassa sitä, kuinka kansalliset ammatillisen koulutuksen järjestelmät voivat asettua osaksi kansainvälistä koulutuskenttää ja samalla nostaa osaamistasoa ja houkuttelevuutta, sekä miten EU-tason yhteistyö ammatillisen koulutuksen globalisaation ympärillä voi täydentää kunkin maan kansallisia tavoitteita.

Selvitys kuvaa myös ammatillisen koulutuksen EU:n ulkopuolisen yhteistyön hyötyjä ja haasteita sekä antaa suosituksia tulevista toimenpiteistä ammatillisen koulutuksen kehittämiseksi kansainvälistymisstrategioiden avulla sekä Euroopan että kansallisella tasolla.

Selvitys löytyy osoitteesta
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=fi&pubId=7806&type=2&furtherPubs=yes

(6.10.2015/AK)