Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

Ajankohtaista

06.11.2015

Kansainvälinen henkilöstö antaa osaamisensa koko organisaatiolle

Kansainvälistymissuunnitelma ja toimintaresurssit luovat pohjan oppilaitosten henkilöstön liikkuvuudelle. Ulkomaanjakso motivoi omaan työhön ja antaa uusia ideoita opetukseen. Kokemukset siirtyvät koko organisaation omaisuudeksi ja osaksi opiskelijoiden arkea. Asiat nousivat esille Jyväskylän koulutuskuntayhtymän ja CIMOn järjestämässä temaattisessa seminaarissa, johon osallistui 27 ammatillisen koulutuksen edustajaa eri puolelta Suomea.

Onnistuakseen kansainvälinen toiminta vaatii johdon luottamusta ja tukea sekä pitkäjänteisyyttä, jossa työ otetaan osaksi strategiaa. ”Säästämisenkin aikoina kansainvälisyyteen tulisi panostaa”, toteaa kansainvälisten asioiden päällikkö Aino Malin Jyväskylän koulutuskuntayhtymästä.

Henkilöstöliikkuvuuden systemaattinen suunnittelu, prosessien kehittäminen sekä vastuiden jakaminen organisaation sisällä luovat pohjan toiminnan arkipäiväistymiselle. Henkilökunnan kansainvälinen osaaminen jää aina oppilaitoksen pääomaksi. ”Opiskelijat valmistuvat ja vievät osaamisensa mukaan työelämään”, kertoo Omnian kansainvälisyyskoordinaattori Elina Lehtikangas.

Koulutusvienti tukee koko organisaation kansainvälistymistä

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä on lähtenyt mukaan Educluster Finlandin vetämään koulutusvientiin. Ulkomailla on käynyt kymmenkunta asiantuntijaa, ja kolminkertainen määrä on osallistunut toimintaan kotimaassa.

Toiminnan käynnistämisessä haasteena oli rekrytoida kansainvälisesti osaavia opettajia. Rekrytoinnin tukena järjestettiin työpajoja, joissa opettajat laativat kompetenssipohjaiset ansioluettelot. Työpajatyöskentelyn avulla kansainvälisissä hankkeissa mukana olleet opettajat tulivat tietoiseksi osaamisestaan.

Kielitaito ja kulttuurien tuntemuksen kehittyminen sekä suomalaisen koulutusjärjestelmän jäsentyminen ovat kasvattaneet opettajien asiantuntemusta. ”Kokemukset tuovat lisäarvoa koko organisaatiolle uusien toimintaympäristöjen esille tuomisena sekä osaamisen ja laadun kehittymisenä”, summaa projektipäällikkö Kirsi Koivunen Jyväskylän koulutuskuntayhtymästä.

Koulutuskuntayhtymän rekrytointiprosessissa otetaan nykyään huomioon hakijoiden kansainvälinen osaaminen.

Opettajien sitouttaminen tuo kansainvälisyyden tutkintoihin

Jyväskylän aikuisopiston ja Sataedun kv-hankkeissa on lähdetty opiskelijoiden tarpeista, mutta toiminta vaikuttaa myös alan opettajien arkeen.

Kaikki alkoi Saksaan suuntautuneesta logistiikka-alan aikuisopiskelijavaihdosta. Vuoden kuluttua vaihdosta todettiin, että myös opettajat lähtevät tutustumaan TOP-paikkaan. Vierailun jälkeen fiilis on muuttunut kaikkien tietäessä, mistä puhutaan. ”Asia on nyt helppo ottaa esille opiskelijoiden kanssa”, logistiikka-alan kouluttaja Hannu Pekkala Jyväskylän aikuisopistosta.

Sataedun Blended programme Erasmus+ -kumppanuushankkeessa valmisteltiin yhteisiä sosiaali- ja terveysalan tutkinnon osia, joita suomalaiset ja hollantilaiset opiskelijat lähtevät opiskelemaan Irlantiin.

”Rekrytoimme kv-hankkeiden projektipäälliköt alalta. Kv-koordinaattori ei toimi pitkällä tähtäimellä, koska toiminnan pitää tapahtua alan sisällä. Kun löydämme sopivan opettajan, he ovat hyviä sekä opettajina että hanketyössä”, painottaa kv-koordinaattori Marko Kemppinen Sataedusta.


Teksti: Reeta Knuuti & Paula Tyrväinen

Kuva: Mikko Lehtimäki