Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

Ajankohtaista

20.05.2014

Työpajan avauspuheenvuoron piti CIMOn johtaja Samu Seitsalo. Kuva: Jaana Mutanen

Kansainvälinen harjoittelu vuonna 2025

Korkeakoulujen kansainvälisten asioiden kevätpäivillä Tampereella järjestettiin TraiNet-työpaja, jossa pohdittiin suomalaisten korkeakouluopiskelijoiden ulkomaan työharjoittelun tulevaisuutta. CIMO halusi haastaa miettimään työharjoittelun ja vaihto-opiskelun perinnäistä olemusta ja tarkoitusta yhteiskunnalliselta sekä samalla myös Suomen kansantalouden kannalta.

Työpajaa varten pyydettiin vastaamaan sähköiseen kyselyyn, joka lähetettiin laajasti niin julkiselle kuin yksityiselle sektorillekin, koulutuksen asiantuntijoille sekä työnantajille ja edunvalvonta-tehtävissä toimiville.

Vastaajia pyydettiin ajattelemaan vuotta 2025, jolloin Suomi on menestynyt ketteränä toimijana globaalissa taloudessa ja kestävän yhteiskunnan rakentajana. Tähän päämäärään päästäkseen Suomi tarvitsee korkeasti koulutettuja kansainvälisiä osaajia.

Kysyimme mitkä kohdemaat, alat ja kielet olisivat erityisen tärkeitä vuonna 2025. Kyselyssä pyydettiin pohtimaan myös ulkomaanjaksolla saavutettua osaamista ja vertailemaan vaihto-opiskelua ja työharjoittelua.

Ulkomaille työharjoitteluun vai opiskelijavaihtoon?

Kyselyyn tuli yhteensä 564 vastausta. Eniten vastauksia saatiin opiskelijoilta (133) ja seuraavaksi eniten ulkoasiainministeriöstä (128). Oppilaitoksista vastauksia tuli yhteensä 86 ja yksityiseltä sektorilta 38.

Kyselyssä kysyttiin missä oman alan kansainvälistä osaamista, työelämässä tarvittavaa kielitaitoa sekä kulttuurien tuntemusta voisi kasvattaa parhaiten, vaihto-opiskelijana vai työharjoittelussa ulkomailla.

Yhtä hyvinä vaihto-opiskelua ja työharjoittelua piti 349 vastaajaa. Työharjoittelua piti parempana 180 vastaajaa ja vaihto-opiskelua 25 vastaajaa. Oppilaitoksissa työharjoittelu suhteessa vaihto-opiskeluun sai suhteellisesti enemmän kannatusta opiskelijoiden keskuudessa (50/133 vastaajaa) kuin oppilaitoksen henkilökunnan keskuudessa (25/86 vastaajaa).

Aasia ykkönen, Eurooppa kakkonen

Kysyttäessä mihin maanosaan vastaaja lähettäisi suomalaisia korkeakouluopiskelijoita ulkomaille työharjoitteluun, ensimmäiseksi listalle kipusi Aasia ja toiselle sijalle Eurooppa. Pohjois-Amerikka, Afrikka sekä Latinalainen Amerikka saivat lähes yhtä paljon kannatusta. Lähitulevaisuuden vieraitten kielten kielitaitotarpeina (muut kielet kuin englanti) esille nostettiin erityisesti kiina, venäjä, espanja – tässä järjestyksessä.

Kansainväliseen harjoitteluun liittyviä keskeisimpiä kysymyksiä tiivisti erinomaisesti yksi kyselyn vastaaja:

”Maan valinnan kohdalla voisi kysyä onko tarkoituksena saada uusia tietoja ja taitoja vaiko luoda suhteita sekä tuloksen tuottamisen sijaan voisi kysyä mikä tekee onnelliseksi, mikä lisää luovuutta ja mikä innostaa.

Tietyn alan ja kielen valinnan kohdalla puolestaan olettaisi, että Suomen kansainvälistä osaamista halutaan kehittää nimenomaan tietyllä osa-alueella sen sijaan, että kannustettaisiin ihmisiä yksilöinä kehittymään omalla sarallaan. ”

Kyselyn tuloksia hyödynnetään seuraavan vuoden aikana erilaisissa tilaisuuksissa. TraiNet-verkoston kokoontumisessa 25. marraskuuta Haaga-Heliassa mietitään harjoittelujaksoja ammatillisen kielitaidon hankkimisen ja syventämisen näkökulmasta suhteuttaen ne samalla myös lähitulevaisuuden työelämän kielitaitotarpeisiin.

Lue lisää

Kansainvälisestä harjoittelusta

Kyselyn tuloksista Trainet-wikissä (ks. Tampereen kansainvälisten asioiden kevätpäivien sessio "Korkeakouluopiskelijoiden työharjoittelu ulkomailla 2025")

Trainet-wiki

Kansainvälisen harjoittelun kansallisen TraiNet-asiantuntijaverkoston wiki ja liittymispyynnöt verkostoon

Jaana Mutanen Twitterissä

(20.5.2014 / Teksti: Jaana Mutanen ja Tarja Nousiainen)