Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

Ajankohtaista

16.12.2014

Kaikkien maakuntien kaikille nuorille?

Ohjelmakauden vaihduttua on hyvä hetki katsoa taaksepäin edelliseen kauteen. Näin teimme myös nuorisoyksikössä. Ideoimme tilastoista infografiikan:

Näin jakautui Youth in Action -ohjelmasta myönnetty hanketuki edellisellä ohjelmakaudella. Vertailun helpottamiseksi jaoimme saadun tuen maakunnan nuorten määrällä. Kartasta on nyt helpompi havaita eroja! Kysyimme nuorisotyökenttää tuntevilta näkemyksiä tukien alueellisesta jakautumisesta.

Varsinais-Suomen tai Ahvenanmaan korkeita lukuja lienee avittanut se, että lännessä ollaan hieman lähempänä Eurooppaa. Ruotsinkielellisestikin. Itämeren alueen aktiivinen yhteistyö tuo myös mahdollisuuksia. Turun kaupungin kansainvälisen ja monikulttuurisen toiminnan toiminnanjohtaja Hasan Habib kertoo myös aktiivisesta panostamisesta: – Kansainvälistä nuorisotyötä pidetään arvossaan ja kehitetään. Viime vuosina Turun nuorisopalvelussa on tehty aktiivisesti hankehakemuksia ja sitä kautta tuettu nuorten ja nuorten parissa toimivien organisaatioiden ja työntekijöiden kansainvälistymistä. Turussa on pitkäaikaista kokemusta ja osaamista kansainvälisestä työstä. Meillä on ollut EVS-vapaaehtoisiakin yli 18 vuoden ajan.

Myös Keski-Pohjanmaan hurjaan lukuun löytyy syy. Kokkolassa sijaitseva kansainvälinen nuorisokeskus Villa Elba on tuonut kansainvälisyyden kulttuuria lakeuksien alueelle, mutta sen laaja-alainen kansainvälisyystyö kohdentuu oikeastaan koko Suomen alueelle. – Villa Elban osalta maakunnallinen jaottelu ei ole todellinen kuva siitä mille alueelle ja kenelle hankerahoitus kohdentuu. Esimerkiksi EVS-koordinointia teemme Inarista Virroille asti, jolloin hyötyjinä ovat aina paikalliset nuoret ja nuorten kanssa toimijat. Erityisesti tuemme maaseudulla ja muilla syrjäisillä pienillä paikkakunnilla toimivia kansainvälisyyden edistämisestä kiinnostuneita. Kaikkien suomalaisten nuorisokeskusten toteuttaman kansainvälisyyskasvatuksen myötä saadaan aikaan konkreettisia tuloksia paikallisesti, alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti, tarkentaa Elban kansainvälisten asioiden koordinaattori Ritva Saarikettu.

Korkeisiin summiin yltäneet Pohjois-Karjala ja Lappi ovat vähäväkistä seutua, mutta siitä huolimatta kansainvälistymisen rahahanat on saatu auki. Lapin aluehallintoviraston nuorisotoimen ylitarkastaja Anitta Jaakola ihastelee Lapin lukuja: – Vau ja vau! Etenkin kun mietimme Lapin toimijoiden määrän vähyyttä. Onnellisia siis ovat olleet ne lukuisat nuoret, jotka ovat päässeet osallisiksi kansainvälisyyteen kotoaan käsin tai ulkomaille matkustaen, Anitta iloitsee. Harvaan asutussa Lapissa on pakko toimia lisärahoilla, koska toimijoiden rahavarat ovat vähäiset eikä asenneilmastokaan pohjan perillä aina ole kovin myönteinen, vaikka neljän valtion alueella sijaitseva Lappi on omalla tavallaan äärimmäisen kansainvälinen alue.

Onko tukien jakautumisessa kyse pelkästään maakuntien vahvuuksista? Vai sattumalta onnistuneesta, ja myöhemmin jatkoa poikineesta, ensihypystä tuntemattomaan CIMOn kansainvälistymisverkoston kautta 1990-luvulla? Tähän kysymykseen ei taida löytyä vain yhtä vastausta...

Tulevaisuuden kannalta tärkein lenkki on kuitenkin yksittäinen työntekijä. Tarvitaan innostumista ja usko asiaan. – Ilman aktiivista aikuista mikään hanke ei toteudu. Projektin läpivieminen vaatii aina aikuisen, joka täydestä sydämestään haluaa antaa mahdollisuuksia nuorille, Suomen Icehearts ry:n aluejohtaja Vellu Kilpala tiivistää yhdistysnäkökulmasta.

Organisaatioissa puolestaan vaaditaan laajaa luottamushenkilöiden, esimiesten ja työyhteisön tukea. Yksin on vaikea luoda edellytyksiä, jos asenneilmapiiri on vaikkapa sellainen, että kansainvälisyydestä puhutaan lähinnä lomamatkoina. Onneksi nuorten huikeiden kasvukokemusten todistaminen auttaa jaksamaan läpi kansainvälistymisprojektien byrokratianharmaiden osien.

Haastatellut: Hasan Habib, Ritva Saarikettu, Anitta Jaakola ja Vellu Kilpala.
Teksti: Jussi Omaheimo