Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

Ajankohtaista

24.09.2015

Kahdessa uudessa Erasmus Mundus -maisteriohjelmassa mukana suomalaisyliopisto

EU-komissio on myöntänyt Erasmus Mundus -rahoituksen 15 yhteiselle maisteriohjelmaa vuoden 2015 haussa. Hakemuksia saapui kaikkiaan 74.

Oulun yliopisto on mukana European Master in Software Engineering (EMSE) -ohjelmassa, jota koordinoi Libera Universita Di Bolzano Italiasta. Mukana on partnereita myös Saksasta ja Espanjasta.

Helsingin yliopisto on mukana Advanced Spectroscopy in Chemistry Master’s Course (ASC) -maisteriohjelmassa, jota koordioi Universite des Sciences et Technologies de Lille Ranskasta. Konsortioon kuuluu myös korkeakouluja Saksasta, Italiasta ja Puolasta.

Erasmus+ -ohjelman (2014–2020) Erasmus Mundus yhteisiä maisteriohjelmia (Erasmus Mundus Joint Master Degrees) suunnittelee ja toteuttaa korkeakoulujen yhteenliittymä eli konsortio, jossa on jäseniä vähintään 3 Erasmus+ -ohjelmaan osallistuvasta maasta. Konsortiossa voi lisäksi olla mukana korkeakouluja Euroopan ulkopuolelta. Opiskelijat suorittavat yhteis- tai kaksoistutkintoon johtavat opintonsa vähintään 2 eri maassa. Valtaosa opiskelijoista tulee Euroopan ulkopuolelta.

74 hakemuksessa oli mukana 617 korkeakoulua 69 eri maasta. Konsortioissa oli eurooppalaisten korkeakoulujen lisäksi korkeakouluja Etelä-Afrikasta, Senegalista, Egyptistä, Venäjältä, Brasiliasta, Chilestä, Kolumbiasta ja Meksikosta.

Tukea saaneiden maisteriohjelmien osuus hakemuksista oli 20 %. Viime vuonna rahoitusta sai 15 % hakeneista eli 11 ohjelmaa. Määrä nousi näin hieman ja sama suuntaus jatkuu: komissio pyrkii rahoittamaan vuosien 2014–2020 aikana 350 maisteriohjelmaa, mikä tietää huomattavaa nousua tulevina vuosina.

Suomalaiskorkeakouluja oli nyt mukana 6 hakemuksessa.

Hakutulokset EACEAn sivuilla (pdf) | CIMOn sivuilla

Lue lisää

Erasmus+ korkeakoulutukselle | Erasmus Mundus yhteiset maisteriohjelmat

(24.9.2015 / SP)