Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

Ajankohtaista

01.09.2014

Kahdelle suomalaisvetoiselle Erasmus+ strategiselle kumppanuushankkeelle rahoitus

Lapin yliopistolle ja Turun ammattikorkeakoululle myönnettiin rahoitus kun CIMO päätti ensimmäisistä Erasmus+ -ohjelman korkeakoulupuolen strategisisten kumppanuushankkeiden tuista. Suomalaisten korkeakoulujen jättämiä hakemuksia saapui kaikkiaan 27.

Erasmus+ -ohjelmasta (2014–2020) oli ensimmäistä kertaa mahdollisuus hakea tukea uudenlaisille, yhteistyötä mahdollistaville strategisille kumppanuushankkeille. Hankkeet voivat olla esimerkiksi kehittämistoimintaa, siihen liittyvää liikkuvuutta, yhteistyötä alueellisten toimijoiden kanssa ja yli kahden kuukauden mittaisia henkilöstövaihtoja. Tuki on tarkoitettu kaikille koulutusasteille ja nuorisotoimialalle. Sen puitteissa on mahdollista myös sektorien välinen yhteistyö.

Matkailualan osaamisen Lapin ammattikorkeakoulusta, Lapin yliopistosta ja Lapin matkailuopistosta kokoavan Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutin hanke ”Learning Tourism: Creating Innovative and Permanent Mehtods and Practices for Multidimensional Education Collaboration” kehittää alan työelämäyhteistyötä ja koulutusta. Hakijaorganisaationa oli Lapin ammattikorkeakoulu. Hanke ulottuu ammatilliselta koulutusasteelta tohtorikoulutukseen saakka. Mukana on työelämän, tutkimuksen ja koulutuksen toimijoita. Projekti mm. lisää työelämänäkökulmaa opetussuunnitelmissa ICT-työkalujen sekä harjoittelun avulla. Partnerit tulevat Suomen lisäksi Saksasta ja Hollannista.

Turun ammattikorkeakoulun ”Communication in Mobile and Virtual Work” keskittyy viestinnän uusien välineiden parempaan hyödyntämiseen, digitaalisen lukutaidon edistämiseen ja sitä kautta opetuksen kehittämiseen. Kommunikaatiotaitoja pyritään kehittämään erityisesti työelämän tarpeisiin, mukana on myös opettajankoulutusnäkökulma. Hankkeessa on Turun ammattikorkeakoulun lisäksi mukana korkeakouluja Espanjasta, Iso-Britanniasta, Puolasta ja Saksasta.

Kilpailu rahoituksesta oli tiukka

Ennakkoon oli tiedossa, että kilpailu korkeakoulupuolella kumppanuushankkeiden rahoituksesta tulee olemaan Suomessa tiukka. Jaettavana oli noin 620 000 euroa, joka on noin 6 % kansallisesta Erasmus-budjetista. Tuki on laajoille, kustannuksiltaan jopa yli 400 000 euron, hankkeille liian vähän.

Rahoitusta haettiin 27 hakemuksessa yhteensä melkein 8,5 miljoonaa euroa. Hakemukset arvioi 2 ulkopuolista arvioijaa yleiseurooppalaisten arviointikriteerien mukaisesti. CIMO esitti Suomessa rahoitettaviksi 2 parhaat arviot saanutta hanketta, 5 hanketta sijoittui varalistalle. Haku päättyi jo huhtikuun lopussa, mutta komissio siirsi päätöksentekoa teknisistä syistä. Lopulliset päätökset saatiin vasta elokuun loppupuolella.

Hyväksymisprosentti jäi ennätyksellisen alhaiseksi, se oli vain 7,4 %. Rahoitettavien hankkeiden toimintakausi alkaa 1.9.2014.

Lista hyväksytyistä hankkeista

Lue lisää

Erasmus+ strategisista kumppanuushankkeista

CIMOn blogi: Eramus+ hakukierros luupin alla (19.8.2014)

(28.8.2014 / OJ)