Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

Ajankohtaista

01.09.2014

Jean Monnet -rahoitusta yhdelle suomalaishankkeelle

Tampereen yliopiston koordinoimalle opintojaksolle Stepping Stones to Working Life in the Field of EU–Russia Relations on myönnetty rahoitusta Jean Monnet -ohjelmasta.

Erasmus+ -ohjelmaan kuuluva Jean Monnet tukee korkeatasoista Euroopan unionia koskevaa opetusta ja tutkimusta. Sen yksi toimintamuoto ovat moduulit eli lyhyet opintojaksot tai kurssit, jotka käsittelevät Euroopan unioniin liittyviä aiheita joko tietyn oppiaineen sisällä tai monialaisesti. Kurssit voivat olla myös kesä- tai intensiivikursseja.

Keväällä päättyneessä haussa ohjelmaan jätettiin lähes 500 hakemusta kaikkialta maailmasta. Niistä suurin osa (37 %) kohdistui moduuleihin, 25 % hankkeisiin ja 23 % professuureihin.

Hyväksyttyjähankkeita oli yhteensä 208. Hyväksymisprosentti oli korkeampi kuin useissa muissa Erasmus+ -ohjelman toiminnoissa viime kevään hakukierroksella. Suomalaiset korkeakoulut eivät ole kuitenkaan kovin laajasti hyödyntäneet Jean Monnet -ohjelmaa, vaikka se on toiminut jo vuodesta 1989.

Mikä on Jean Monnet -ohjelma?

Ohjelma kattaa kaikenlaiset Eurooppaan liittyvät näkökulmat ja oppiaineet, mutta painopisteenä on Euroopan yhdentymisprosessi. Moduulien lisäksi muita opetukseen ja tutkimukseen liittyviä Jean Monnet -hankkeita ovat professuurit (Chair) ja osaamiskeskukset (Centre of Excellence). Niitä voivat hakea korkeakoulut kaikkialta maailmasta.

Jean Monnet -tukea instituutioille ja järjestöille voivat hakea EU-opintoihin erikoistuneet laitokset sekä akateemiset ja tutkimusjärjestöt kaikkialla maailmassa, pois lukien korkeakoulut. Jean Monnet -verkostoja ja -hankkeita tiedon- ja kokemusten vaihtoa varten voivat hakea kaikkialla maailmassa sijaitsevat korkeakoulut ja sellaiset korkeakoulutuksen parissa toimivat organisaatiot, jotka ovat aktiivisia Euroopan yhdentymisen alalla.

Ohjelmassa järjestetään yksi hakukierros vuosittain keväällä. Hakemukset käsitellään Euroopan komission Koulutuksen, audiovisualisen alan ja kulttuurin toimeenpanovirastossa EACEA:ssa.

Lue lisää

Jean Monnet -ohjelmasta

Hakukierroksen tulokset Euroopan komission toimeenpanoviraston sivuilla

(29.8.2014 / AS)