Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

Ajankohtaista

10.10.2017

Iranin ja EU:n suhteet syvenevät korkeakoulutuksessa

EU-komission, Iranin tiedeministeriön ja Teheranin yliopisto järjestivät hiljattain yhteistyöseminaarin, jonka tarkoituksena oli luoda uusia suhteita ja kumppanuuksia eurooppalaisten ja iranilaisten korkeakoulujen välille. EU-komissio ja Iranin tiedeministeriö ovat sopineet myös EU–Iran-yhteistyöryhmän perustamisesta korkeakoulutuksen saralla.

”Tämä avaa mahdollisuuksia myös suomalaiskorkeakouluille. Suomalaisyritykset ovat olleet lisääntyvän kiinnostuneita luomaan suhteita Iraniin. Yhteistyötä on ollut jonkin verran myös korkeakoulujen välillä esimerkiksi lääketieteen ja matemaattis-luonnontieteellisellä alalla, mutta se on perustunut yksittäisten professorien yhteyksiin ja aktiivisuuteen”, kertoo Teheranissa vieraillut ohjelma-asiantuntija Sini Piippo Opetushallituksesta.

Korkeakoulututkintoaan Suomessa suorittavien iranilaisten määrä on kasvanut, vuonna 2016 heitä oli yhteensä jo 624. Opetushallituksen EDUFI Fellowship -apurahoja hakeneiden iranilaisten jatko-opiskelijoiden määrässä on myös näkynyt kasvua. Opiskelijavaihto maiden välillä on sen sijaan vähäistä, vain muutamia vuodessa.

Rahoitusta Iran-yhteistyöhön

Erasmus+ -ohjelma tukee myös ulkoeurooppalaisten kanssa tehtävää korkeakouluyhteistyötä, muun muassa kumppanimaiden korkeakoulutuksen kehittämishankkeita. Tuesta 2 % – vuosittain yhteensä 2 miljoonaa euroa 2–4 hankkeelle – kohdistuu Iraniin, Irakiin ja Jemeniin, joista Irak on selkeästi suosituin kumppanimaa.

Ohjelman globaalin liikkuvuuden toiminnosta tuetaan kuluvana vuonna yhteensä 600 opiskelija-, opettaja- ja henkilökuntavaihtojaksoa Iranin, Irakin tai Jemenin ja Euroopan maiden välillä. Suomen osuus tästä rahoituksesta vuosittain on hieman alle 25 000 euroa. Ensimmäistä kertaa jaossa ollutta tukea myönnettiin tänä vuonna kolmelle suomalaiskorkeakoululle. Ensi vuodesta alkaen tuetaan myös harjoittelijavaihtoja.

Kansainvälisyys kiinnostaa Iranissa

Iranissa on 2500 korkeakoulua, joista murto-osa eli 63 tiedeministeriön alaista sekä 34 lääketieteellistä yliopistoa on julkisesti rahoitettuja. Lisäksi maassa on 49 tutkimusinstituuttia. Korkeakoulujärjestelmän ohjauksesta vastaa tiedeministeriö, lukuun ottamatta lääketieteellisiä yliopistoja, jotka kuuluvat terveysministeriön ohjaukseen. Iranin korkeakoulutusta pidetään laadukkaana, esimerkiksi iranilainen tekniikan alan koulutus on nähty erittäin korkeatasoisena. Korkeakoulutuksen laatua parannetaan kansallisen kehittämisohjelman kautta.

Korkeakouluopiskelijoiden määrä on kasvanut voimakkaasti. 4,8 miljoonastaopiskelijasta puolet naisia. Haasteena kuitenkin on, että vain 14 % naisista työllistyy valmistuttuaan. Korkeakoulujen henkilökunnasta naisia on 26 %. Haasteita asettaa myös lahjakkaiden opiskelijoiden ja valmistuneiden aivovuoto ulkomaille, mikä johtuu osittain verrattain alhaisesta palkkatasosta. Pakotteiden helpotuttua viime vuosina osa ulkomailla opiskelleista iranilaisista taas on palannut takaisin kotimaahansa.

”Suomalaisten korkeakoulujen kannattaa olla aktiivisia nyt”

Iranilaisilla korkeakouluilla on vahva kiinnostus kansainväliseen yhteistyöhön – erityisesti Pohjoismaat ovat haluttuja yhteistyökumppaneita. ”Suomalaisten korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten kannattaa olla aktiivisia juuri nyt. Ovet tuntuvat olevan meille auki ja yhteistyön sisältöön on hyvät mahdollisuudet vaikuttaa, kun toimintatapoja vasta luodaan”, seminaariin osallistunut Tampereen yliopiston rehtori Liisa Laakso kertoo.

”Tutkimuksen ja koulutuksen kansainvälistyminen liittyy kiinteästi laajempaan yhteiskunnalliseen muutokseen. Iranin yhteiskunnan hyvä tuntemus on edellytys onnistuneelle kumppanuudelle, jossa pidämme kiinni suomalaisen korkeakoulutuksen arvoista kuten tasa-arvoisesta kehityksestä ja hyvästä hallinnosta.”

Uutinen komission sivuilla (en)
Lisätietoja Iranin korkeakoulutuksesta tiedeministeriön sivuilta (en)

Lisätiedot: Sini Piippo(at)oph.fi

(10.10.2017 / teksti ja kuva: Sini Piippo)