Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

Ajankohtaista

04.06.2012

Intensiivikurssit edistävät korkeakoulujen kansainvälistä toimintaa, opetusta ja partneriyhteistyötä

Vaasan yliopiston Levón-instituutti selvitti CIMOn tilauksesta intensiivikurssien vaikuttavuutta ja hyötyjä suomalaisissa korkeakouluissa. Nyt julkaistu selvitys osoittaa, että intensiivikurssit hyödyttävät sekä korkeakouluja että opiskelijoita monella tavalla.

Intensiivikurssit ovat lyhyitä opintojaksoja, jotka toteutetaan yhteistyössä ulkomaisten partnerikorkeakoulujen kanssa. Selvitys kattoi intensiivikurssit Erasmus-, Nordplus-, North-South-South- ja FIRST-ohjelmissa. Niissä järjestettiin lukuvuonna 2010−2011 yhteensä 65 intensiivikurssia, joihin osallistui yli 2000 opiskelijaa.

Intensiivikursseja ei suoraan mainita korkeakoulujen strategioissa, mutta ne ovat yksi keino korkeakouluille edistää strategisia tavoitteita erityisesti kansainvälistymisen saralla. Intensiivikurssit ovat yksi kansainvälistymisen väline. Ne nähdään korkeakouluissa väliaskelmana perinteisestä liikkuvuudesta syvempään yhteistyöhön. Intensiivikursseja käytetäänkin usein partnereiden testaamiseen ja toiminnan pitkäaikaisena tavoitteena on yhteistyön kehittäminen.

Selvityksessä mainittiin, että intensiivikursseja ei tulisi suunnitella, jos niissä ei tavoitella jotain uutta. Intensiivikurssit voivat tarjota alustan testata uusia opetusmateriaaleja tai -menetelmiä tai mahdollistaa erityisaiheiden opetuksen tai monialaisen lähestymistavan. Intensiivikurssi voi antaa opettajille eväitä pedagogiseen kehittymiseen tai opetussuunnitelmien kehittämiseen. Parhaimmillaan intensiivikurssi voi johtaa yhteisiin opetusmoduuleihin, julkaisuihin, yhteistyöhankkeisiin tai yhteistutkintoihin.

Vaihtoehtoinen tapa kansainvälistyä

Lyhyen kestonsa vuoksi intensiivikurssi soveltuu ryhmille, jotka eivät välttämättä lähde pitkäkestoiseen vaihtoon. Selvityksessä mainittiin tällaisina ryhminä mm. aikuisopiskelijat, tekniikan alan opiskelijat ja arat opiskelijat, joille intensiivikurssi tarjoaa turvallisen tavan kansainvälistyä ryhmässä.

Hyvin suunniteltu ja tavoitteellinen intensiivikurssi on hyödyllinen kaikille osapuolille, niin opettajille kuin opiskelijoille. Partnereiden sitoutuminen, oman korkeakoulun tukipalvelut ja tiedon kulku ovat edellytyksiä hyvälle kurssille ja vaikuttavuuden syntymiselle.

Selvitys osoitti myös, että ulkopuolisen rahoituksen merkitys intensiivikurssien toteutukselle on suuri. Toiminnan määrätietoinen kehittäminen vaatii ennen kaikkea johdon sitoutumista ja tukea toiminnalle.

Anna Martin – Miia Mäntylä: CIMOn rahoittamien intensiivikurssien vaikuttavuus suomalaisissa korkeakouluissa (pdf)

(4.6.2012 / UT)