Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

Ajankohtaista

12.03.2013


North–South–South-intensiivikurssi Etiopiassa. Etualalla sudanilaisia metsänhoitajia tutustumassa metsien ennallistamiseen. Kuva: Terhi Evinen

Ihmisoikeuksia, demokratiaa, ympäristönsuojelua ja vihreää taloutta

Korkeakoulusektorin yhteistyöllä on laaja-alaiset vaikutukset kehityspoliittisten tavoitteiden toteuttajina. Tämä kävi ilmi tarkasteltaessa kehitysyhteistyöohjelmien tuloksia ja vaikuttavuutta.

Ulkoasianministeriö tukee korkeakoulutusta Suomen kehitysyhteistyövaroista. Osa tästä tuesta kanavoidaan kahden CIMOn hallinnoiman ohjelman kautta – näistä HEI-ICI tukee etelän korkeakoulujen kapasiteetin vahvistamista hankkeiden avulla, North–South–South painottuu opiskelija- ja opettajaliikkuvuuteen pohjoisen ja etelän välillä.

Lukuvuonna 2011–2012 meneillään oli 15 HEI-ICI-hanketta ja 45 North–South–South-verkostohanketta lähes 30 kumppanimaassa.

Tarvoitteena eriarvoisuuden vähentäminen

Korkeakouluyhteistyö tukee kaikkia Suomen kehityspoliittisen toimenpideohjelman painopistealueista. Kaikki koulutussektorin hankkeet tukivat inhimillistä kehitystä. Useat hankkeet edistivät myös osallistavaa ja työllistävää vihreää taloutta, ihmisoikeuksia edistävää, demokraattista ja vastuullista yhteiskuntaa sekä luonnonvarojen kestävää hallintaa ja ympäristönsuojelua.

Kehityspoliittisen toimenpideohjelman läpileikkaavista teemoista sukupuolten välinen tasa-arvo sekä yhdenvertainen osallistuminen ovat olleet keskeisiä myös korkeakouluyhteistyössä. North–South–South-ohjelmassa liikkuneista opettajista ja opiskelijoista kaikkiaan noin 58 % oli naisia. HEI-ICI-hankkeista esimerkiksi Aalto-yliopiston Entrepreneurship Capacity Building tuki osallistavaa naisyrittäjyyttä Egyptissä.

Luonnonvara-ala torjuu ilmastonmuutosta

Ilmastonmuutoksen torjumista ja ilmastonmuutokseen sopeutumista on tuettu lukuisissa luonnonvara-alan korkeakouluhankkeissa. Muiden muassa Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun, North–South–South-ohjelmasta tuettu, Zambezi-hanke vahvistaa maatalous- ja metsätieteiden sekä luonnonvara-alan korkeakoulutusta ilmastonmuutoksen ja kestävän kehityksen osalta Sambiassa, Botswanassa ja Namibiassa.

North–South–South-ohjelman osallistujapalautteen mukaan opetuksen laadun kehittämisellä, tietojen ja kokemusten vaihtamisella ja tutkimuksen jakamisella koettiin olevan hyötyä pitkällä tähtäimellä niin osallistuneille opiskelijoille ja opettajille, koti- ja kumppanikorkeakoululle, tiedeyhteisölle kuin yhteiskunnalle laajemminkin.

Korkeakoulujen kehitysyhteistyötä koskeva toimintakertomus 2012 (pdf)

Lue lisää

HEI-ICI-ohjelmasta


North–South–South-ohjelmasta

Kehityspoliittinen toimenpideohjelma ulkoasiainministeriön sivuilla

(12.3. / TE&VZ)