Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

Ajankohtaista

30.01.2018

Hyvinvointia ja intohimoa oppimiseen – kaikille!


Educa 2018 -messut keräsivät ennätysyleisön eli 17 900 kävijää Helsingin Messukeskukseen 26.-27.1. Opetushallitus oli mukana messuilla kolmen osaston sekä useiden asiantuntijaesitysten voimin.

Opetushallituksen pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen oli mukana messujen avaustilaisuuden paneelikeskustelussa ”Hyvää elämää ja henkistä pääomaa – kaikille”. Heinonen muistutti, että hyvinvointi ja oppiminen ovat riippuvaisia toisistaan: jos ei voi hyvin, ei ole kognitiivisia valmiuksia oppia. ”Tämän kytköksen ymmärtäminen on erittäin tärkeää myös syrjäytymisen ehkäisemisen kannalta”, Heinonen totesi. Hän muistutti myös siitä, että on äärimmäisen arvokas asia, että turvallisuuden suhteen meillä Suomessa eri yhteiskunnan tasot pelaavat hyvin yhteen – esimerkiksi koulu yksin ei voi olla vastuussa, vaan tarvitaan eri toimijoiden yhteistyötä.

Paneelissa pohdittiin hyvinvoinnin ja turvallisuuden lisäksi vuoden alussa käynnistynyttä ammatillisen koulutuksen reformia sekä lukiouudistusta. Ammatillisen koulutuksen reformissa on kannettu huolta heikommat valmiudet omaavien opiskelijoiden pärjäämisestä. ”Jos ja kun reformi tehdään hyvin, käydään jokaisen opiskelijan kanssa läpi se, miten juuri tämä opiskelija selviää – tällöin reformissa on mahdollista tukea erityisesti juuri niitä, joiden valmiudet itsenäiseen opiskeluun ovat heikommat”, Heinonen sanoi. Paneelikeskustelussa mukana ollut ministeri Sanni Grahn-Laasonen kertoi, että ministeriö on valmistellut 64 miljoonan euron tukipaketin reformin toteutukseen; tukea on tulossa mm. ammattiopettajien koulutukseen. Reformin tueksi tarvitaan yhä myös tietoa ja neuvontaa koulutuksen järjestäjille ja opettajille; niinpä opetus- ja kulttuuriministeriö oli Educassa mukana omalla osastolla, jossa asiantuntijat sekä ministeriöstä että Opetushallituksesta vastasivat erityisesti amisreformiin liittyviin kysymyksiin.

Tulevan lukiouudistuksen suhteen Heinonen piti tärkeänä sitä, miten pystytään vaikuttamaan lukiolaisten kokemaan uupumukseen. ”Uupumuksen tunne tulee usein ulkopuolisesta paineesta. On tärkeää, että opiskelija pystyy itse vaikuttamaan opintoihinsa.” Osallisuuden tunne koulun todellisuuteen ja toiminnan suunnitteluun on tärkeää uupumuksen ehkäisemisessä kaikissa toisen asteen opinnoissa, olipa kyse sitten ammatti- tai lukio-opinnoista.

Heinonen muistutti myös siitä, että koulukin on työyhteisö, jota johdetaan. Yhteisöllisyyden ja yhteisopettajuuden eteen on jo tehty paljon töitä, mutta johtajuuden kehittäminen kouluissa on yhä iso kysymys, johon tarvitaan lisää työkaluja ja tukea.

Tärkeimmäksi asiaksi hyvän elämän eväiden takaamisessa kaikille Heinonen nosti sen, että kaikki lapset ja nuoret voisivat tuntea kuuluvansa johonkin ja kokisivat yhteisöllisyyttä. ”Se, että kaikki pidetään mukana – siitä syntyy luottamus paitsi suomalaista koulujärjestelmää niin myös koko suomalaista yhteiskuntaa kohtaan.”

Opetushallituksen osastolla kävijöitä kiinnostivat monipuolisesti koulutuksen ja opetuksen ajankohtaiset asiat kuten varhaiskasvatuksen juuri julkaistut ruokasuositukset sekä perusopetuksen opetussuunnitelman uudet tukimateriaalit. Koulujen kansainvälistymiseen liittyen kyseltiin erityisesti opetushenkilöstön täydennyskoulutusjaksoista Euroopassa sekä Erasmus+ -ohjelman uudesta hankemahdollisuudesta, jossa lukiolaiset ja opettajat voivat lähteä vaihtojaksolle Eurooppaan. Opetushallituksen asiantuntijapuheenvuoroissa käsiteltiin muun muassa opettajuuden ja johtamisen muutosta sekä ammatillisen koulutuksen reformia.