Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

Ajankohtaista

09.10.2015

Henkilöstön asenne ja muutoshalukkuus avaintekijöitä kansainvälisen osaamisen kehittämisessä

CIMO toi yhteen lähes 200 eri koulutusasteiden, nuorisotoimen ja järjestöjen edustajaa keskustelemaan kansainvälistymisen hyödyistä henkilöstölle, työyhteisöille ja organisaatioille. Johtamiskäytännöillä, oikealla asenteella ja riittävillä tukitoimilla kansainvälinen hanketyö edistää palvelujen kehittämistä kestävästi. ”Uskon, että parhaiten menestyvät ne organisaatiot, joissa kansainvälisyys on rakennettu osaksi yhteisön strategiaa”, korosti CIMOn johtaja Samu Seitsalo avauspuheenvuorossaan.


Samu Seitsalon puheenvuoro teemasta Kansainvälisyys on kansallinen etu.

Katso CIMOssa 8.10.2015 järjestetyn seminaarin puheenvuorojen tallenteet ohesta.

Kansainvälistyminen haastaa opetushenkilöstön osaamisen. Opettajien muuttuvista osaamistarpeista on puhuttu vuosia, mutta nyt puheesta on siirryttävä tekoihin. ”Miten saada vastarannan kiisket kehittämään koulutusta, opetusta ja omaa osaamistaan?”, pohti projektipäällikkö Anita Eskola-Kronqvist Hämeen ammatillisesta opettajakorkeakoulusta. Johto voi vaikuttaa: ”kehityskeskusteluissa voidaan kartoittaa henkilöstön kansainvälinen kiinnostus”, huomautti Helena Mikkola Turun sivistystoimialan Kansainvälisten asioiden päällikkö.

Kansainvälisyys ei ole lähtemistä ulkomaille - se on arkisia kohtaamisia tässä ja nyt. Työyhteisöissä on eri kieli- ja kulttuuritaustaisia henkilöitä, joita ei riittävästi huomioida. ”Heidät täytyy osallistaa ja ottaa mukaan työyhteisöön ja edistää aidosti kansainvälistä yliopistoyhteisöä. Se vaikuttaa tervehdinkö minä kun kävelen Kampuksella ja tapaan heitä”, kuvaili Helsingin yliopiston (HY) henkilöstöasiantuntija Kirsi Korhonen. HY on lanseerannut Suomeen saapuvien tutkijoiden, tohtoriopiskelijoiden ja muun henkilöstön kotoutumisen avuksi UniBuddy -kampanjan, jossa kuka tahansa HY:ssä työskentelevä voi ilmoittautua kaveriksi Suomeen saapuvalla henkilölle.

Kansainvälisyys on läsnä kaikkialla, joten ”älkää peljätkö, muutos tapahtui jo!”, totesi lohduttavasti CIMOn seminaarissa puhunut Markus Vähälä Lyhty ry:stä. Nyt on vain mietittävä miten työyhteisöt voivat hyödyntää kansainvälistymistä osaamisen kehittämisen työkaluna. Kun resurssit vähenevät, on tehtävä yhteistyötä ja keksittävä luovia ratkaisuja. Kansainvälistymisestä ei tule syrjäytyä.

Seminaarista tehdään pamfletti ja iltapäivän työryhmistä on tekeillä videoita, jotka julkaistaan CIMOn sivuilla loka-marraskuussa.

Lisätietoa:

9.10.2015/PT