Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

Ajankohtaista

26.02.2014

HEI ICI -ohjelman ensimmäinen kausi yhdessä paketissa

CIMO on koonnut HEI ICI -ohjelman ensimmäinen pilottikauden hankkeista laajan yhteenvetoraportin.

Raportti on koostettu ensimmäisen kauden 15 HEI ICI -hankkeen loppuraporteista. Englanninkielinen raportti vetää yhteen ohjelman saavutuksia, sekä nostaa esiin hankkeiden tuloksia, hankekaudella kohdattuja ongelmia ja yhteistyössä saatuja oppeja.

Hankkeissa koulutettiin kumppanikorkeakoulujen henkilökuntaa

Ohjelman ensimmäisellä kaudella hanketoimintoihin käytettiin yhteensä 6,64 miljoonaa euroa, joista 15 % rahoitettiin korkeakoulujen omarahoitusosuudella.

Ohjelmakauden tuloksena kumppanikorkeakouluissa on järjestetty lukuisia koulutuksia, kehitetty korkeakoulujen valmiuksia opettaa ja tutkia paitsi koulutuksen, myös eri välinehankintojen kautta. Monessa hankkeessa keskityttiin virtuaaliopintojen kapasiteetin ja tarjonnan laajentamiseen kumppanikorkeakouluissa. Jotkut hankkeet pyrkivät myös laaja-alaiseen opetussuunnitelmien kehittämiseen, sekä yhteiseen julkaisutoimintaan.

Korkeakouluyhteistyössä pyritään pitkäkestoiseen, molempia osapuolia hyödyntävään strategiseen yhteistyöhön. Yhteensä 11 ensimmäisen kauden hanketta sai jatkorahoitusta myös seuraavalle kaudelle. Ensimmäisen kauden lyhyestä toteutusajasta johtuen monet hankkeiden tuloksista ja yhteiskunnallisista vaikutuksista tulevatkin paremmin esiin 2012–2014 ohjelmakauden aikana tai vasta kauempana tulevaisuudessa.

Hankkeiden toiminnot ajoittuivat 1.5.2011–31.12.2012 välille. Loppuraporttien määräaika oli 31.3.2013.

HEI ICI 2011–2012. CIMO’s synthesis report on project completion on reports

Lue lisää

HEI ICI -ohjelmasta

Lisätietoja: Annica Moore, ohjelma-asiantuntija

(26.2.2014 / AM)