Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

Ajankohtaista

13.08.2012

Havaintoja Leonardo-kehittämishankkeiden tuloksista hakukierroksella 2012

Innovaation siirto -hankkeet

Hakemusten määrä kasvoi Suomessa

Leonardo-ohjelman hakukierroksella 2012 Euroopassa vastaanotettiin yhteensä 926 innovaation siirto –hakemusta eli hieman vähemmän kuin vuonna 2011 (953 hakemusta). Hakemuksista hyväksyttiin 296 hanketta, joka on lähes sama määrä kuin viime vuonna. Rahoitusta myönnettiin noin 72 miljoonaa euroa.

Suomessa kiinnostus innovaation siirto –hankkeisiin jopa kasvoi edellisistä vuosista: hakemuksia jätettiin 18, kun vuonna2011 hakemusten määrä oli 12. Rahoitusta myönnettiin seitsemälle hankkeelle yhteensä noin 1,2 miljoonaa euroa. Hankkeiden keskimääräinen tuki on noin 180 000 euroa. Budjettien vaihteluväli on 110 000 € – 201 000 €.

Suomalaisissa hankkeissa on mukana keskimäärin 9 partneria 4-5 maasta. Suosituimmat partnerimaat ovat tänä vuonna Saksa, Espanja, Viro, Ruotsi ja Tanska.

Hankkeita tasaisesti eri painopisteistä

Viime vuoden tapaan hankkeiden valinnassa otettiin huomioon laadullisten seikkojen lisäksi hankkeiden painopistejakauma. Hakemusten valinnassa oli siis mahdollista, että heikomman pistemäärän hakemus sai rahoituksen, jos se liittyi vähemmän haettuun painopisteeseen. Vaatimus tasaisemmasta painopistejakaumasta on näkynyt kaikkien maiden hakutuloksia tarkasteltaessa esimerkiksi ECVET-hankkeiden määrän kasvuna.

Suomessa hakemuksia jätettiin eniten painopisteeseen ”ammatillisen koulutuksen ja työelämän välisen yhteistyön kehittäminen” (8 hakemusta). Muihin painopisteisiin jätettiin hakemuksia edellisiä vuosia tasaisemmin. Tänä vuonna esimerkiksi jätettiin painopisteeseen ”liikkuvuusstrategioiden kehittäminen” kaksi hakemusta, joista molemmat hyväksyttiin. Ainoastaan laadunvarmistusjärjestelmien kehittämiseen liittyviä hakemuksia ei jätetty yhtään.

Suomalaiset partnerit muiden maiden hankkeissa

Suomalaisia organisaatioita on mukana 29:ssä muiden maiden koordinoimassa innovaation siirto –hankkeessa.

Esimerkkejä hankkeista, joissa on mukana suomalaisia partnereita:

  • Transferring and Promoting the ECVET Tool to Practitioners in Vocational Education and Training, Jyväskylän ammattiopisto
  • Mobility Coach, Länsirannikon Koulutus Oy Winnova
  • International Transfer: Building Service Engineering, Kouvolan seudun ammattiopisto
  • Quality Assurance Framework for persons working in education and examination in the field of Social and Health Care, Axxell
  • Developing ECVET in Practice, Koulutuskeskus Sedu
  • Raising Quality in VET through Interagency Cooperation: Net-Working for Quality Assurance, Turun ammatti-instituutti
  • International Program for Certified Future Strategist, Oy Capful Ltd

Keskitetyt hankkeet Leonardo-ohjelmassa

Hakemusten määrä putosi

Komission hallinnoimien hankkeiden (innovaation kehittämishankkeet, temaattiset verkostot ja täydentävät toiminnot) hakemusten määrä väheni huomattavasti viime vuodesta. Tänä vuonna hakemuksia jätettiin 296, kun viime vuonna hakemuksia jätettiin ennätykselliset 356. Kilpailu rahoituksesta on edelleen kovaa, vaikka hyväksymisprosentti paranikin jonkin verran: hankkeita hyväksyttiin 47 hyväksymisprosentin ollessa 16%. Rahoitusta myönnettiin noin 17 miljoona euroa.

Myönnetyt hankkeet jakautuivat seuraavasti: 39 innovaation kehittämishanketta, 6 verkostoa ja 2 täydentävien toimintojen hanketta. Hyväksyttyjen joukossa ei ole yhtään suomalaisvetoista hanketta, mutta partnerina hankkeisiin osallistuu Suomesta 10 organisaatiota. Esimerkiksi Raision seudun koulutuskuntayhtymä on mukana Saksan koordinoimassa verkostohankkeessa ”European Regions Enhancing Internationalisation in Vocational Education and Training”.

Viidessä hyväksytyssä hankkeessa on mukana partnereita ns. kolmansista maista, jotka eivät muuten osallistu LLP-ohjelmaan. Nämä maat ovat Bosnia-Hertsegovina, Kanada, Venäjä ja USA.

Lisätietoja:

13.8.2012/HN