Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

Ajankohtaista

23.08.2011

Havaintoja hakukierroksen 2011 kehittämishankkeiden tuloksista

Innovaation siirto -hankkeet

Kiinnostus kehittämishankkeisiin säilynyt

Leonardo-ohjelman hakukierroksella 2011 Euroopassa vastaanotettiin yhteensä 953 innovaation siirto -hakemusta. Määrä on jopa suurempi kuin edellisinä vuosina, joten kiinnostus ammatillisen koulutuksen kehittämiseen kansainvälisessä yhteistyössä on säilynyt. Noin 30 % hakemuksista (297 hanketta) hyväksyttiin ja rahoitusta myönnettiin noin 73 miljoonaa euroa.

Suomessa jätettiin sama määrä hakemuksia kuin viime vuonna eli 12. Rahoitusta myönnettiin kuudelle hankkeelle yhteensä noin 1,12 miljoonaa euroa. Hankkeen keskimääräinen tuki oli suunnilleen sama kuin viime vuonna eli noin 188 000 euroa. Budjettien vaihteluväli on 152 000 € – 225 000 €.

Suomalaisissa hankkeissa on mukana keskimäärin 8 partneria neljästä maasta. Yhteisyötä tehdään erityisesti Italian, Saksan, Ruotsin ja Iso-Britannian kanssa.

Hankkeiden teemoihin toivotaan monipuolisuutta

Koko Euroopassa on jo usean vuoden ajan saatu niukasti hakemuksia painopisteisiin, jotka liittyvät oppimistulosten ja tutkintojen läpinäkyvyyteen ja tunnustamiseen (ECVET) sekä ammatillisen koulutuksen laadunvarmistusjärjestelmien kehittämiseen. Myös liikkuvuusstrategioiden kehittämiseen liittyviä hakemuksia toivotaan enemmän. Nämä ovat koko Euroopassa ajankohtaisia ammatillisen koulutuksen kehittämisaiheita, ja siksi myös innovaation siirto -hankkeiden kohdentumista näihin teemoihin halutaan vahvistaa.

Tänä vuonna komissio edellytti kansallisilta toimistoilta, että hankkeiden valinnassa otettiin huomioon laadullisten seikkojen lisäksi hankkeiden painopistejakauma. Hakemusten valinnassa olisi ollut mahdollista, että heikomman pistemäärän hakemus olisi saanut rahoitusta, jos se liittyi vähemmän haettuun painopisteeseen. Suomessa näin ei kuitenkaan tapahtunut. Sen sijaan muutamissa Euroopan maissa joitakin hankkeita tuli valituksi huomattavan alhaisilla pistemäärillä vähemmän haetuista painopisteistä.

Koko Euroopassa yli 40 % hakemuksista liittyi ammatillisen koulutuksen ja työelämän välisen yhteistyön kehittämiseen, reilut 20 % avaintaitojen kehittämiseen ja 20 % opettajien ja kouluttajien osaamisen parantamiseen.

Hakemusten painottuminen näihin painopisteisiin näkyy selvästi myös Suomessa: peräti 75 % hakemuksista liittyi ammatillisen koulutuksen ja työelämän välisen yhteistyön kehittämiseen sekä avaintaitojen kehittämiseen. Liikkuvuusstrategioiden ja laadunvarmistusjärjestelmien kehittämiseen liittyviä hakemuksia ei jätetty yhtään.

CIMOn rahoittamat hankkeet jakautuvat painopisteittäin seuraavasti:

  • Ammatillisen koulutuksen ja työelämän välisen yhteistyön kehittäminen: 1 kpl
  • Opettajien ja kouluttajien osaaminen: 2 kpl
  • Avaintaidot ammatillisessa koulutuksessa: 2 kpl
  • Liikkuvuusstrategioiden kehittäminen: 0 kpl
  • Läpinäkyvyys ja osaamisen sekä tutkintojen tunnustaminen (ECVET): 1 kpl
  • Ammatillisen koulutuksen laadunvarmistusjärjestelmien kehittäminen: 0 kpl

Keskitetyt hankkeet Leonardo-ohjelmassa

Komission rahoittamiin hankkeisiin hakijarynnistys

Komission hallinnoimien hankkeiden (innovaation kehittämishankkeet, temaattiset verkostot ja täydentävät toiminnot) hakemusten määrä kasvoi edelleen. Neljä vuotta sitten (vuonna 2007) hakemuksia jätettiin 164 ja tänä vuonna peräti 356.

Kilpailu rahoituksesta on kovaa ja hyväksymisprosentti jää alle 14 %. Rahoitusta myönnettiin 49 hankkeelle yhteensä lähes 18 miljoona euroa.

Myönnetyt hankkeet jakautuivat seuraavasti: 37 innovaation kehittämishanketta, 7 verkostoa ja 5 täydentävien toimintojen hanketta. Hyväksyttyjen joukossa ei ole yhtään suomalaisvetoista hanketta, mutta partnerina hankkeisiin osallistuu Suomesta 8 organisaatiota.

Kahdessa hyväksytyssä hankkeessa on mukana partnereita ns. kolmansista maista, jotka eivät muuten osallistu LLP-ohjelmaan. Nämä maat ovat Kiina ja Japani.

Poikittaisohjelmat

Poikittaisohjelman haussa hyväksyttiin yhteensä 58 hanketta, joiden joukossa ei valitettavasti ole Suomesta koordinoituja hankkeita. Hakukierroksen tulokset ovat nähtävillä Executive Agency:n verkkosivuilla.

Lisätietoja:

(23.8.2011 HN/TP)